Publication:
Gecekondu alanlarında dönüşümü yönetmek: Gaziosmanpaşa Sarıgöl-Yenidoğan örneği

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Gökşin, Zeynep Ayşe
Erkan Yazıcı, Yasemin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu makale, 2015-2016 tarihleri arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen “Katılımcı bir Kentsel Dönüşüm Modeli Önerisi: Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl-Yenidoğan Mahalleleri Örneği” başlıklı araştırmanın[i] bulgularından yola çıkılarak hazırlanmıştır ve alanda 2005’ten bu yana kesintilerle de olsa devam etmekte olan kentsel dönüşüm süreç ve sonuçlarına; organizasyonel, sosyo-ekonomik ve mekansal parametreler üzerinden bakmaktadır. Nüfus olarak İstanbul’un %3,4’ünü[1] oluşturan Gaziosmanpaşa ilçesi, 1.173 hektar büyüklüğünde bir alana sahiptir. İlçede toplam 432 hektar alan riskli alan ilan edilmiştir. İlçedeki riskli alanlar, İstanbul bütününde ilan edilen riskli alanların %37,9’unu oluşturmaktadır. Toplam riskli alan yüzölçümü açısından Gaziosmanpaşa, tüm ilçeler arasında birinci sıraya oturmaktadır. Çalışma alanı olan Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Alanı (KDA) ise Gaziosmanpaşa ilçesinde yer almaktadır ve 33,2 hektar büyüklüğünde bir gecekondu alanıdır. Alan, Gaziosmanpaşa ilçesindeki riskli alanların %7,7’sini oluşturmaktadır. Çalışma, başta kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve alan sakinleri ile yapılan mülakatlar ve odak grup toplantıları, hane halkı anketleri, resmi belgeler ve mekansal okumalar gelmek üzere, pek çok niteliksel ve niceliksel verinin elde edildiği ve süzüldüğü geniş kapsamlı bir araştırma sürecinin ürünüdür.
Description
Keywords
Kentsel Dönüşüm, Toplumsal Katılım, Gecekondu, Gaziosmanpaşa
Citation