Publication:
Eski Uygarlıklardan Günümüze İlkbahar Bayramları

Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Kaya, Muharrem

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Nevruz’un bir ilkbahar bayramı olduğu düşüncesinden hareketle, eski uygarlıklardan itibaren bu bayramın kökeni açıklanmıştır. Bunların temelinde yatanın mevsim değişimi ve buna bağlı olarak bereket sağlama olduğu vurgulanmıştır. Toprağa bağlı yaşam sürdüren toplumlarda bunların birer ayin, bayram, büyüsel işlemler olarak ortaya çıktığı belirtilmiştir. İlkbahar bayramlarının edebi metin tarafı, törensel yapısı üzerine yoğunlaşılmıştır. Sırasıyla Sümerler ve Akadlar, Babilliler, Hititler, Frigler, Mısır, Ugarit, Fenike, Yunan ve Roma, İbrani, Hıristiyanlık, Çin, Japonya, Aztekler, Kızılderililer, Çingeneler, Şiiler, Aleviler, Bektaşiler, Kürtler, Türkler alt başlıkları altında bahar bayramlarının oluşma hikâyesi, tanrıları, kutlanma şekilleri üzerine bilgiler verilmektedir.

Description

Keywords

Türk Halk Bilimi, Sümerler, Hititler, Türkler, Nevruz Bayramı, Ilkbahar Bayramları, Karşılaştırmalı Folklor, Yunan ve Roma, Çin, Japonya, Aleviler, Bektaşiler, Kızılderililer, Aztekler

Citation