Publication:
Eski Uygarlıklardan Günümüze İlkbahar Bayramları

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Kaya, Muharrem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Nevruz’un bir ilkbahar bayramı olduğu düşüncesinden hareketle, eski uygarlıklardan itibaren bu bayramın kökeni açıklanmıştır. Bunların temelinde yatanın mevsim değişimi ve buna bağlı olarak bereket sağlama olduğu vurgulanmıştır. Toprağa bağlı yaşam sürdüren toplumlarda bunların birer ayin, bayram, büyüsel işlemler olarak ortaya çıktığı belirtilmiştir. İlkbahar bayramlarının edebi metin tarafı, törensel yapısı üzerine yoğunlaşılmıştır. Sırasıyla Sümerler ve Akadlar, Babilliler, Hititler, Frigler, Mısır, Ugarit, Fenike, Yunan ve Roma, İbrani, Hıristiyanlık, Çin, Japonya, Aztekler, Kızılderililer, Çingeneler, Şiiler, Aleviler, Bektaşiler, Kürtler, Türkler alt başlıkları altında bahar bayramlarının oluşma hikâyesi, tanrıları, kutlanma şekilleri üzerine bilgiler verilmektedir.

Description
Keywords
Türk Halk Bilimi , Sümerler , Hititler , Türkler , Nevruz Bayramı , Ilkbahar Bayramları , Karşılaştırmalı Folklor , Yunan ve Roma , Çin, Japonya , Aleviler, Bektaşiler , Kızılderililer , Aztekler
Citation