Publication:
Yalın Sistem Tasarımı İçin Simülasyon Destekli Değer Akış Haritalama Uygulaması

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

İşletmeler, küresel rekabette hayatta kalabilmek için, üretim kaynaklarını daha iyi kullanarak verimliliklerini arttırmak zorundadır. Bu sebeple, katma değerli olmayan faaliyetlerinin ortadan kaldırılması ve süreçlerde sürekli iyileştirme yapılması yoluyla, değer yaratmalarına ve müşterilerinin gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olan yalın yönetim ilkelerini giderek daha fazla uygulamaktadırlar. Bu çalışma, hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren global ölçekteki bir üretim şirketinin, Türkiye tesisine ait paketleme hattında uygulanan bir yalın sistem tasarımı örneğidir. Firma 150’den fazla ülkeye şekerleme üretimi ve dağıtımı yapmaktadır ve söz konusu paketleme hattı bu ürünler için çalışmaktadır. Bu çalışmada üretim sisteminde bulunan paketleme hatlarının performansını arttırmak amaçlanmıştır. Bunun için hatlar yalın yönetimin 7 başlık altında grupladığı israf kalemleri – gereğinden fazla üretim, gereksiz işlemler, fazla stok, hatalı üretimler, taşımalar, gereksiz hareketler ve beklemeler – açısından incelenerek israfları azaltacak şekilde yeniden dizayn edilmiştir. Çalışma, süreç adımlarının mevcut durumdaki genel hat kullanım oranları ve operasyon verimliliklerinin belirlenmesi, Mevcut Durum Değer Akış Haritası (DAH) ile israf kalemlerinin görsel olarak tanımlanması ve istatistiksel süreç kontrol yöntemleri ile analizi ile başlar. Daha sonra, talep miktarı ve termin süresi parametrelerine bağlı olarak hat verimliliğini arttıracak iyileştirme önerileri belirlenir ve değerlendirilen önerilerin hesaplanan sonuçları gelecek durum DAH'ları ile sunulur. Bu çalışmada ayrıca, DAH metodunu desteklemek ve alternatif iyileştirme senaryolarını karşılaştırmak amacıyla Arena yazılımı kullanılarak sistemin simülasyon modeli geliştirilmiştir.

Description

Keywords

Yalın Üretim, Değer Akış Haritalama, Hızlı Tüketim Ürünleri, Simülasyon, Paketleme

Citation

EMİR O, GERGİN Z (2021). YALIN SİSTEM TASARIMI İÇİN SİMÜLASYON DESTEKLİ DEĞER AKIŞ HARİTALAMA UYGULAMASI. Endüstri Mühendisliği, 32(1), 108 - 126.