Publication:
Bağımsız sinema ve Semih Kaplanoğlu Yusuf Üçlemesi'nin V.Propp açısından çözümlemesi

Date
2014-08
Authors
Polat, Gülşah Ferrah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Sinema, doğduğu günden bugüne kadar gelişimini toplumsal ihtiyaçlara paralel devam ettirmekte ve gün geçtikçe iletişimde çok önemli olan yerini pekiştirmektedir. Lumiere kardeşlerin sinematografı icadından sonra büyük ivme ve beğeni kazanan sinema, süreç içerisinde taraflarını belirlemiş, amaç ve içerik bakımından ayrımlara maruz kalmıştır. Ticari amaç taşıyan günümüz popülist sinema yapıtlarına karşın, sinemayı sanatsal bağlamda savunan bağımsız sinema da bu ayrım biçiminin örneğini teşkil etmektedir. Türkiye'de örneklerini Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaim gibi başarılı yönetmenlerin, başarılı eserlerle temsil ettikleri bağımsız sinemanın önemli uygulayıcılarından birisi de Semih Kaplanoğlu'dur. Sinema hayatına kameramanlıkla başlayan Kaplanoğlu, 2001 yılında ilk uzun metrajlı filmi olan "Herkes Kendi Evinde" ile sinema sahnesindeki yerini aldı. "Sanat sanat içindir" diyen Kaplanoğlu, Yusuf üçlemesinin ilk filmi olan "Yumurta"yı , 2007 yılında çekmiş ve ardından 2008'de "Süt"ü, 2010'da da üçlemenin sonuncusu olan "Bal"ı çekmiştir. Bağımsız sinema örneklerinden olan bu filmler Vladimir Propp'un masal çözümlemesi perspektifinden değerlendirildiğinde; Propp'un 7 eylem 31 işlev skalasında yer alan parametrelerden birçoğunu barındırmadığı görülür. Bu uyumsuzluğun Bağımsız Sinema için genellenebildiği bu üçleme örnekleminde görülmüş ve Propp'un Bağımsız sinemadaki gerçeklikle uyuşmadığı analiz edilmiştir.


Cinema day he was born until today continues in parallel with the development of social needs and which is very important in every day communication is cemented its place. After that Lumiere Brothers invented the cinematograph Lumia great acceleration and acclaimed films in the process, and the purpose of determining side-branches are divided in terms of content. Despite today's populist cinema applications carrying commercial purposes, in the context of artistic cinema in defending the importance of independent cinema, presenting one of these branches. In Turkey, Zeki Demirkubuz instances, Nuri Bilge Ceylan, director Dervis Zaim as successful as they are fans of independent cinema Kaplanoglu Semih is also one of the most important practitioners. Cinema started life photograph director Kaplanoglu, in 2001, his first feature film, "Away From Home" took place in the theater scene. Who says, "Art is for art" Kaplanoglu, first film is "Egg" of Yusuf Trilogy, then in 2007 and in 2008 attracted Milk, Honey is the last of the trilogy in 2010 has attracted. Independent cinema from the examples Vladimir Propp 's morphology of tale analysis of these films were evaluated from the perspective of; Propp's seven actions on a scale of 31, the process is seen to be free of many of the parameters . This discrepancy can be generalized to the Independent Cinema was seen in a sample of this trilogy and Propp's independent cinema does not match with the reality has been analyzed.

Description
Keywords
Sahne ve Görüntü Sanatları , Performing and Visual Arts
Citation