Publication:
Economic Consequences of Daylight-Saving Time: Evidence from Turkey

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Gümüşhane Üniversitesi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

For last years, it has been hot issue that transition to daylight saving time has some important consequences related to the electricity consumption, human health, performance, behavior and well-being of individuals. Since the cabinet decision in 2016, Turkey has been implementing the summertime throughout the whole year in order to save energy. Therefore, the main aim of this study is to analyze the effects of this change on economic growth and labor productivity by employing quarterly data for the time period 2006:Q1 and 2018:Q1 for Turkey and Threshold AR model in order to incorporate the nonlinear behavior in considered time series. The results show significant effect of this policy change as well as nonlinear behavior in the time series due to continuous fluctuations in the data throughout time which can be classified into at least two regimes as recession and expansion. As a conclusion, the countries should evaluate the effects of daylight saving time (DST) on different indicators before any change in the implementation.
Son yıllarda, gün ışığından faydalanmak amacıyla, yaz saati uygulamasına geçişin etkileri sıklıkla tartışılmaktadır. Yaz saati uygulamasına geçişin, günlük rutinde, elektrik tüketimi, insan sağlığı, performans, bireylerin refahı ve davranışı gibi birçok alanda etkileri bulunmaktadır. 2016 Bakanlar Kurulu kararından bu yana, Türkiye, enerji tasarrufu sebebiyle, tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalmayı tercih etmiştir. Bu durumda, bu çalışmanın temel amacı, bu değişikliğin etkilerinin, ekonomik büyüme ve işgücü verimliliği üzerindeki etkilerini, Türkiye için 2006:01 ve 2018:1 dönemlerine ait çeyreklik verileri kullanarak, Eşik AR modeli ile doğrusal olmayan ilişkileri göz önüne alarak analiz etmektir. Sonuçlar, bu politika değişikliğinin, zaman içinde verilerde meydana gelen dalgalanmalardan dolayı oluşabilecek durgunluk ve genişleme zamanlarına göre 2 ayrı rejimdeki önemli etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak, politika yapıcıların, uygulamada herhangi bir değişiklik yapmadan önce, yaz saati uygulaması politikasının etkilerini, farklı belirleyiciler açısından, iyi analiz etmeleri önerilmektedir.

Description

Keywords

Daylight Saving Time, Turkey, Nonlinear Model, Economic Growth, Labor Productivity, / Yaz Saati Uygulaması, Türkiye, Doğrusal Olmayan Modeller, Ekonomik Büyüme, İşgücü Verimliliği

Citation

AKARSU G, GÜMÜŞOĞLU N (2019). Economic Consequences of Daylight-Saving Time: Evidence from Turkey. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 18 - 31.