Publication:
Basın iş hukukunda ücret

Date
2019
Authors
Tosun, Tarık Gökhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İş ilişkisinin temel unsurlarından olan ücret basın çalışanları için farklı düzenlemeler içermektedir. Ücretin peşin ödenmesi, gününde ödenmeyen ücretin % 5 fazlası ile ödenmesi bunlara örnek verilebilir. Gazetecinin ücreti diğer çalışanların ücretleriyle kıyaslandığında elverişli haklara sahip olduğu görülmektedir.
The salary, which is one of the basic elements of the employment relationship, includes different regulations for the press employees. An example of this is the prepayment of the fee, the 5% surcharge of unpaid fee. It is seen that the journalist has reasonable rights compared to the wages of other employees.
Description
Keywords
Hukuk, Law
Citation