Publication:
Türk İş Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinlerinin İş Sözleşmelerine Etkileri

Date
2018
Authors
Kutlu, Melis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Son yıllarda Türkiye, yoğun göç alan bir ülke haline gelmiştir. Bu durum, ülkemizdeki kayıt dışı yabancı istihdam oranının artışına sebep olmuştur. Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu hazırlanmıştır. 6735 sayılı Kanun ile Turkuaz Kart uygulaması ve ön izin sistemi gibi birçok yenilik getirilmiştir. Bununla beraber, yabancıların çalışma izinlerinin iş sözleşmelerine etkilerine ilişkin yasal düzenlemelerin yeterli düzeyde olmaması sebebiyle çalışmamızda bu konuya ilişkin incelemelere yer verilerek hem işçilerin hem de işverenlerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
In recent years, Turkey has become a country that has been heavily immigrated. This has led to an increase in the rate of informal foreign employment in our country. Code numbered 6735 has been prepared in order to prevent this situation. Code numbered 6735 introduced many innovations such as Turkuaz Card application and pre-authorization system. However, due to the fact that the legal regulations on the effects of foreigners work permits on employment contracts are not sufficient, it is aimed to inform both the workers and the employers.
Description
Keywords
Hukuk, Law
Citation