Publication:
İmar Planı Değişikliğine İlişkin İdari Yargı Kararları

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İstemin Özeti: İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 27.05.2009 tarihli ve E.2008/1625, K. 2009/901 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Description
Keywords
Citation
BİLGİN, S (2014). İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İDARİ YARGI KARARLARI. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(2), 91 - 101.