Publication:
Düzgün Jordan operatörlerinin değişmez altuzaylarının hemen hemen-afin yörüngeleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-08

Authors

Altunsoy, Ayşe Nur

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Raphael Clouatre tarafından 2014 yılında elde edilen ve Bercovici ve Smotzer'in bulgularını rafine eden, düzgün Jordan operatörleri için değişmez alt-uzayların sınıflandırılması kapsamındaki sonuçlar incelenmiştir.Ayrıca, Hilbert uzayları üzerinde tanımlı olması gerekmeyen operatörler için benzer durumları göz önüne almak maksadıyla, Akcoglu-Sucheston tarafından geliştirilen $L_p$ uzayları üzerindeki genleştirme teorisi incelenmiştir.
We consider the result obtained by Raphael Clouatre in 2014 in connection with the problem of classifying invariant subspaces of uniform Jordan operators, which refines the work of Bercovici and Smotzer. Furthermore, to consider similar situations for operators not necessarily defined on Hilbert spaces, we analyze the L_p-dilation theory of Akcoglu and Sucheston.

Description

Keywords

Matematik, Mathematics

Citation