Publication:
Düzgün Jordan operatörlerinin değişmez altuzaylarının hemen hemen-afin yörüngeleri

Date
2015-08
Authors
Altunsoy, Ayşe Nur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Raphael Clouatre tarafından 2014 yılında elde edilen ve Bercovici ve Smotzer'in bulgularını rafine eden, düzgün Jordan operatörleri için değişmez alt-uzayların sınıflandırılması kapsamındaki sonuçlar incelenmiştir.Ayrıca, Hilbert uzayları üzerinde tanımlı olması gerekmeyen operatörler için benzer durumları göz önüne almak maksadıyla, Akcoglu-Sucheston tarafından geliştirilen Lp uzayları üzerindeki genleştirme teorisi incelenmiştir.


We consider the result obtained by Raphael Clouatre in 2014 in connection with the problem of classifying invariant subspaces of uniform Jordan operators, which refines the work of Bercovici and Smotzer. Furthermore, to consider similar situations for operators not necessarily defined on Hilbert spaces, we analyze the L_p-dilation theory of Akcoglu and Sucheston.

Description
Keywords
Matematik , Mathematics
Citation