Publication:
İnsan Kaynakları Uygulamaları Açısından İşçi Sağlığı Ve İşçi Güvenliği Tedbirleri Üzerine Bir Değerlendirme

Date
2014-03
Authors
Yıldırım, Arzu
Bakır, Mehmet Şirin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
İşçi sağlığı, iş kazası, insan kaynakları yönetimi, iş güvenliği, Occupational health  , work accident  , Human Resources Management  , job security
Citation