Publication:
Konut Binaları için Maliyet içinde Önemli Paya Sahip Yapım İşlemleri ile Maliyet Hesabı

Date
2002-04
Authors
Bostancıoğlu, Esra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Ülkemizde genellikle kullanılan maliyet hesaplama yöntemi yapım birimlerine dayalı maliyet hesaplama yöntemidir. ( Keşif yöntemi ) Bu yöntem, çok fazla işlemi kapsadığı ve zaman alıcı olduğu için ; bu yöntemi kullanarak, daha az sayıda yapım işlemi ile ve daha kısa sürede maliyet hesaplamasını sağlamak bir yaklaşım önerisi geliştirilmiştir. Bu yazıda tanıtılan yaklaşım önerisinde ; konut binalarının inşaat maliyeti içinde en fazla paya sahip ve inşaat maliyetinin % 80-85’ ini oluşturan yapım işlemleri ile hesaplanan inşaat maliyetinin orantı ile bütüne tamamlanması hedeflanmiştir. Örneklem grubunda yer alan 27 betonarme konut binası için; önerilen yöntem ile ikinci keşif yönteminin, hesaplanan inşaat maliyeti değerleri ve yapım işlemi sayılan karşılaştırılmıştır.
The cost calculating model which is generally used in our country is the model that is based on construction works . ( Bills of quantities ) As this method contains a lot of items and takes a lot of time ; An approcich of proposal has been developed for calculating the cost with minimum labour nad time. In this approach axplained in this paper; it is aimed that the construction cost calculated with consruction Works which has the highest share anda re constituted 80-85% of construction cost is roundod to the total using direct proportion. The values of construction cost which is calculated and the number of consturction works of the method proposed and the method oof bills of quantities are compared for 27 concrete framed house buildings in the sample.
Description
Keywords
yapım işlemi, constructions work, maliyet, cost, maliyet hesaplama yöntemi, cost calculation method, keşif özeti, discovery summary
Citation