Publication:
Kurum galerilerinde sanat yönetimi

Date
2016-08
Authors
Erikci, Özlem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Sanat galerilerinin Cumhuriyetten günümüze kadar olan gelişimi ve bu gelişime katkı sağlayan sanat yönetimi ile buluşmasını incelemektir.Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar olan süreçte galeri açma onu ayakta tutabilme umutları ve çabaları aynı zamanda bunu yaparken karşılaşılan zorluklara rağmen atılan önemli adımlar olmuştur. Şapkacı dükkânında açılan galerilerden bugüne gelinen nokta oldukça umut vericidir. Artık hastanelerin, otellerin, bankaların ve bunun yanı sıra bir çok kuruluşun galerisi bulunmaktadır.Çalışmamızda galerilerin bu noktaya nasıl geldiği incelenecektir. Bir galerinin sanat yönetimi ile buluştuğu nokta irdelenip yönetim biçimi incelenecektir. Bu bağlamda kurum galerilerinde sanat yönetimi işleyişine cevap verilecektir.
Description
The aim of this study is to examine the development of the art galleries and the contribution of art management to this process from early republican period to the present.Establishment of a gallery and the effort for its endurance in spite of all the challenges since the early republican years to present have been the important steps. Taking into consideration the first exhibitions in hat stores and the increasing number of galleries and exhibitions today seem promising. Apart from the independent galleries; hospitals, hotels banks and various other organizations own galleries today. Thus the main focus of this study will be the development process of the galleries from past to present. While a gallery's collaboration with art management will be observed in detail, the issue of art management in institutional galleries will be analysed.
Keywords
Sanat Tarihi, Art History
Citation