Publication:
Başka Pencereden Bakmak: Halpha Filtresi Tasarımı, Üretimi ve Astronomi Fotoğrafçılığında Kullanılması

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005-07

Authors

Duran, Gökhan
Kumdakcı, Filiz
Sözen, Engin

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Astronomik gözlemlerde ve ölçümlerde çoklukla herhangi bir atomun spektrel emisyon (ışıma), veya soğurma (yutma) çizgisine karşılık gelen belli bir dalga boyundaki ışığın kontinyumdan (sürekli yapıdan) ayırmak gerekir. Biz de okulumuzda bulunan Schmidt-Cassegrain 8” LX200 model teleskop ile astronomik gözlemler yapmak için bir Halpha filtresi yapmak istedik. Filtremizi hidrojenin balmer serisinin α ışıma çizgisine karşılık gelen 6563 A°dalga boyunda, Zemax-EE tasarım programı kullanarak tasarladık. Tasarımda Fabry-Perot dielektrik filtre yöntemini kullandık. Fabry-Perot filtreleri kısaca iki yüksek yansıtıcı tabaka arasında kalan bir aralık olarak tanımlanabilir. Bizim filtremizde yüksek yansıtıcı katman dokuz dielektrik katçık bir araya getirilerek elde edilmiştir. Katçıklar çeyrek dalga boyunda yüksek ve düşük indisli materyallerle yapılmıştır. Kullanılan yüksek kırma indisli materyal olarak TIO2 (titanyumdioksit) ve düşük kırma indisli materyal olarak SIO2 (silisyumdioksit) alınmıştır. Taşıyıcı olarak ise RG10 cut-off cam kullanılmıştır. Tarsım, Denton Integrty 44 Yüksek vakumlu Optik Kaplama Cihazı ile uygulanmış ve kontrol ölçümleri ise okulumuzda mevcut SHIMADZU marka UV-2101/3101 PC model spektrofotometre ile yapılmıştır.
We wanted to make a H-alpha filter in order to do astronomical observations with the Schmidt- Cassegrain 8 inches LX-200 model telescope located in our school. We designed our filter by Zemax-EE design software at 6563 Angstron wavelenght which equals to Balmer series of Hydrogen’s a radiation line. In design Fabry-Perot dielectric filter system is used. Fabry-Perot filters can be identified as an interval that is between two high-reflective layers. In our filter, high-reflective laminars are obtained by combining nine dielectric layers. Layers are made of high and low refracted indexed materials at quarter wavelenght. As the high refracted indexed material, TiO2 (titaniumdioxide) and as the low refracted indexed material SiO2 (silisiumdioxide) are used. RG10 cut-off glass is used as the conveyor. Design is applied with Denton Integrity 44 High-Vacuumed Optical Coating System and control measurements are done with the SHİMADZU UV_2101/3101 PC spectrophotometer which is available in our school.

Description

Keywords

Astronomik Gözlem, Astronomical Observations

Citation