Yayın:
Aydın, Kuşadası'nda Balatlıoğlu Evi Restorasyon Projesi

No Thumbnail Available
Tarih
2017
Yazarlar
Konuk, Tolga
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Kuşadası, kültürel ve mimari dokusuyla Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden biridir. Kentin mimari yapısını oluşturan, aynı zamanda kentsel sit alanı olarak nitelendirilmiş olan Dağ ve Cami-i Kebir mahallelerindeki tarihi eser niteliğindeki yapılar zaman içerisinde bilinçsiz müdahalelerden ve yıkımlardan dolayı olumsuz yönde etkilenmişlerdir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında Kuşadası'nın tarihi gelişimi ve geleneksel mimari kimliği araştırılmış; Dağ Mahallesi'nde 41 ada, 23 parselde yer alan "Balatlıoğlu Evi"nin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve yeniden işlevlendirme projeleri hazırlanmıştır. Tezin amacı, Kuşadası'ndaki geleneksel konut yapısını incelemek ve seçilen örnek yapı üzerinden geleneksel Kuşadası Evlerinin durum değerlendirmesini yaparak, bölgedeki koruma çalışmalarına kaynak oluşturmaktır. Bu amaçla, Kuşadası kentsel sit alanı içerisinde yer alan Dağ Mahallesi'ndeki 41 ada ve 23 parselde yer alan ahşap yapının; mimari özellikleriyle birlikte strüktür ve malzeme bozulmaları incelenerek, uygun müdahale yöntemleri ve yeniden işlevlendirme önerisi üzerine çalışılarak yapının korunmasına katkıda bulunabilecek temel bilgi ve yaklaşımların geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, restorasyon projesi hazırlanan Balatlıoğlu Evi'nin, belirlenen müdahale şekilleri çerçevesinde bakım ve onarımı, ardından belirlenen yeni işlev uyarınca sürdürülebilirliğinin sağlanması önerilmiştir.
Kusadasi is one of the most important touristic settlements in Turkey due to not only its position on the western coast of Anatolia, but also its historical, cultural and architectural assets. Dag and Cami-i Kebir neighbourhoods, which constitute the historic core of Kusadasi, are declared as a historic site and under legal protection today. On the other hand, historical and cultural assets of the settlement have been influenced negatively due to unconscious interventions and even demolitions due to touristic activities in the region. In this study, the historical development and vernacular architecture in Kusadasi have been researched, and as an example of Kusadasi traditional houses, "Balatlıoğlu House", located in Dag Neighborhood, has been surveyed, and then its restitution and restoration projects has been prepared. Within this study, it is aimed to investigate the traditional houses in Kuşadası, and to contribute to the conservation studies in the region. Therefore, Balatlıoglu House, which is a special example of vernacular architecture in Kusadasi was documented, and its original architectural characteristics were examined at first. Then material and damage analyses were done, and restitution, restoration and reuse projects have been developed for the conservation of the building. In this context, it is proposed to maintain and repair Balatlioglu House, using appropriate restoration techniques, and to determine the sustainability of the building by reusing it with a proper new function.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Geleneksel Mimari, Koruma, Restorasyon, Vernacular Architecture, Preservation, Restoration, Kuşadası
Alıntı