Publication:
Cengiz Aytmatov'un romanlarında kurt motifi

Date
2012-10
Authors
Yamak, Yasin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Cengiz Aytmatov Türk romancıları arasında dünyaca tanınan ve eserleri birçok dile çevrilen bir edebiyatçıdır. Romanlarında Türk kültürüne, örf ve adetlerine yer vermiş ve özellikle Kırgız Türklerinin yaşayışını dünyaya tanıtmaya çalışmıştır. Genellikle yazmış olduğu romanlarda kurguladığı karakterler ve olayların geçtiği itibarî âlem, gerçek hayattan neredeyse birebir alınmıştır ve karakterler özellikle Kırgızlar arasından seçilmiştir. Olaylar ise, doğal olarak, Kırgızistan topraklarında geçmiştir. Bununla birlikte yazarın çocukluğunda yaşadığı ve gördüğü yerler, doğada yer alan varlıklar veyakınındaki insanlar, yazarlığa adım atmasının arkasındaki etkenler olmuşlardır. Kurdun tesadüfen Aytmatov tahkiyeli eserlerinde yer aldığını söylemek yanlış olur. Romanların hepsinde yer almamasına rağmen, bir motif olarak kurdun tercih edilmesi yazarın çocukluğunda kurtlarla alakalı birçok hikâye dinlemiş olmasıyla ve bizzat kurtlar karşılaşmış olmasıyla doğrudan alakalıdır.

Description
Turkish novelist Cengiz Aytmatov is a world-renowned literary figure and his works translated into many languages. He tried to give Turkish culture, custom and manners in his novels and especially he tried to introduce Kyrgyz Turks to the world. As in his novels, fictionalized characters and events that usually passes cosmos, and characters taken from real life, especially the Kyrgyz were chosen from nearly one to one. Events, of course, were in the territory of Kyrgyzstan. However, the places where near the nature of the assets and close people in the author's childhood, were factors behind the dropping of the steps to be an author. It would be wrong to say that the wolf in the works of Aytmatov by chance. Despite not being in all of his novels, the wolf as pattern of choice being listened to many stories related to the author's childhood, including wolves and personally experienced being directly related to the wolves.
Keywords
Aytmatov, Cengiz , Edebiyat , Literature , Kurt , Wolf , Kırgız edebiyatı , Kyrgyz literature , Motifler , Motifs , Roman , Novel , Türk edebiyatı , Turkish literature , Türk kültürü , Turkish culture
Citation