Publication:
Bir Tekstil Firması için AHP ve Bulanık TOPSIS Metodlarıyla Süreç Yönetimi Yazılım Seçimi

No Thumbnail Available

Date

2018-06

Authors

Gergin, Zeynep
Semiz, Neslihan
Güneş, Buse
Şen, Arda Yiğit
Demirok Dönmez, Nurcan
Algül, Duygu

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Günümüz perakende şirketleri süreçlerinin yönetimi için kullanacakları yazılımın seçiminde birçok farklı kriterle karşı karşıya kalabilmektedir. Uygun yazılımın seçimi, süreç yöneticilerin karşılaştıkları, birden fazla faktörün yanında, farklı karar vericilerin de bir araya gelmesini gerektiren çok kriterli bir karar verme problemidir. Bu çalışmada, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir perakende satış firmasına süreç yönetimi yazılımı seçilmesi problemi ele alınmıştır. Firmanın süreç yönetimi departmanında kullanılan ve tüm süreç akışlarını kapsamayan mevcut yazılımdaki ana problem, diğer yazılımlarla iletişimsizliktir. Bu çalışma ile, süreçleri tek bir sistemde birleştiren yazılımın seçilmesiyle operasyonlarda zaman kaybını azaltmak amaçlanmaktadır. Böylece, tüm departmanlarda istatistiklerin gerçek zamanlı analizi için birleşik ve tek bir raporlama sistemi olacak ve tüm departmanlarda daha iyi bir işbirliği sağlanacaktır. Çalışmamız kapsamında, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Bulanık TOPSIS yaklaşımlarının kademeli kullanımı ile tasarlanan bir çok kriterli karar verme metodolojisi sunulmuştur. îlk aşamada, AHP uygulaması ile yedi karar vericiden alman ikili karşılaştırmalar neticesinde, karar vermede etkili kriterlerin bütünleşik önem dereceleri belirlenmiştir, ikinci aşamada, Bulanık TOPSIS yöntemi uygulanmış, alternatif yazılımlar için, her bir karar kriteri bağlamında, farklı karar vericilerin niceliksel ve niteliksel verilerden oluşan değerlendirmeleri analiz edilerek firma için en uygun yazılım belirlenmiştir.

Description

Keywords

Citation