Publication:
İlkokullarda mğretmen-yönetici çatışmaları ve çözüm yöntemleri

Date
2018
Authors
Bilgir, Derya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Öğretmen ve yöneticiler arasında yaşanan çatışmalar hem öğretmenlerin hem de yöneticilerin performanslarını olumsuz yönde etkileyecektir. Okul içinde yaşanan çatışmalar, öğrenme ortamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durum öğrencilerin okula karşı olan tutumlarını olumsuz yönde etkileyebilir ve ders başarılarını düşürebilir. Öğrencilerin başarılı olabilmelerinde okul içinde etkili iletişimin olması ve çatışmasız bir ortamın yaratılması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için öncelikle okullarda yaşanan çatışma nedenlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu araştırma İlkokullarda öğretmen-yönetici arasında yaşanan çatışma türlerini, çatışmaların temel nedenlerini ortaya koymak ve çatışma çözümünde izlenen çözüm yöntemlerini belirlemek amacıyla kurgulanmış bir durum çalışmasıdır. Araştırma öğretmen görüşlerine dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen ve yönetici arasında özellikle veliden kaynaklı çatışmalar yaşandığı bununla beraber iletişimin en önemli çözüm kaynağı olduğu tespit edilmiştir.
Conflicts between teachers and administration will negatively affect the performance of both teachers and managers. Conflicts in the school can adversely affect the learning environment. This can negatively affect students ' attitudes towards school and can reduce course success. In order to be successful, students must have effective communication within the school and create a non-conflict environment. In order to achieve this, the reasons for conflict in schools must be determined first. This research is a case study designed to determine the types of conflict between teachers and managers in primary schools, the main causes of conflict and the solution methods followed in conflict resolution. The research was conducted based on teacher opinions. As a result of the research, it was determined that there were conflicts between teachers and managers, especially from parents, but communication was the most important source of solution.
Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim, Education and Training, Okul Yöneticileri, School Administrators, Çatışma, Conflict, Çatışma Çözme, Conflict Resolution, Öğretmenler, Teachers, İlkokul Öğretmenleri, Primary School Teachers, İlkokullar, Primary Schools
Citation