Yayın:
Türk sinemasında mekan yaklaşımı: Yılmaz Güney'in "Yol" ve Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filmlerinin mekansal çözümlemesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2015-07
Yazarlar
Bayrak, Tamer
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Sinema günümüz dünyası için çok önemli bir unsurdur. Mekan ise sinema için büyük bir öneme sahiptir. Mekanın tasarımı nasıl olursa olsun, mekan olgusu sinema için daima önemli bir konu olmuştur. Bu bağlamda mekan kavramı sinema için "yararlı şeyleri keşfetme süreci" konumundadır. Bu konuda pek çok tartışma, inceleme ve araştırma gerçekleşmiştir. Mekan kavramı göstermektedir ki, mekanın tasarımı açısından bilinen tüm bilgiler sinema filmlerinin içeriğini belirlemektedir. Bununla birlikte mekan yönetmenlere farklı bakış açıları, olumlu etkiler, olaylara karşı farklı tanımlamalar imkanı sunmaktadır. Mekan aynı zamanda tüm sinemasal öğelerle benzer karaktere sahiptir ve sinema için temel yapı taşı vazifesi görmektedir. Genel anlamda mekan bir filmde sinemasal devamlılığı sağlamaktadır. Bu tezde, seçilmiş olan "Yol" ve "Kış Uykusu" filmlerinin görsel açıdan zengin sahneleri mekansal açıdan görsel göstergeleri incelenerek çözümlenecektir. Bu çözümlemede kullanılacak olan eklektik yöntem ile mit kavramı ve semiyoloji bilimi öğelerinden faydalanılacaktır. Ayrıca yapılacak olan çözümlemede Roland Barthes'in görsel göstergeleri çözümleme metodu esas alınacaktır. Anahtar Sözcükler: Sinema, Mekan, Karakter, Mekan Analizi, Yol, Kış Uykusu
Cinema is a vital element in terms of today's world. Partly because of the reason space has a lot going for cinema. Whether or not it is brewing something good or something bad, space always seems as a remarkable and beneficial subject for cinema. The term space mostly refers to that space usually stands for "useful thing discovery prcess". The fact that many conversations involving space recounted by expert individuals and this is widely accepted knowledge by the world. Space shows that in terms of space mentioned information and results have massive importance for cinema movies. In addition, it is important to note that space largely refers to useful information to directors, positive impression, different inference, useful point of views, and the like. Furthermore, space is in good agreement with all kinds of similar states. Predominantly, with some important exceptions, run of space is commonly cited as primary reason for continuity. Many ideas are framed for solution, yet, the compelling appeal of a typical idea is its elements of mystery, requirement and appeal. Key words: Cinema, Space, Character, Spatial Analysis, Road, Winter Sleep.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sahne ve Görüntü Sanatları, Performing and Visual Arts, İletişim Bilimleri, Communication Sciences
Alıntı