Publication:
Görüntü Gösterge Renklerinin Uzam ve Zaman İçinde Okunması Çözümlemede Bir Dizi Örneği "Sıla"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-06
Authors
Barokas - Kırlar, Safiye
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Her ressamın kendine özgü kullandığı renkler vardır. Kullandıkları renklerle duygularını yansıtmaya çalışırlar ve duygularını renklerle ortaya koyma biçimleriyle ışığın yardımıyla ortaya çıkar. Renk skalasında, güneşin prizmadan geçmesiyle oluşan yedi rengin her biri tek başına ya da öbür renklerle ayrı anlamlar oluşturur. Dinlerde renkleri, simge olarak kullanır ve simge olarak kullandıkları bu renklerin seçimlerinde de birbirinden ayrılırlar. Eski Türkler de renkleri, yönler için kullanmış ve her yönü tanımlarken ayrı bir renkle adlandırmışlardır. Bu çalışmada renkler aracılığıyla bir televizyon dizisinin (Sıla) batı kentiyle doğu kenti arasında; giysi, uzam ve bezemde ne tür ayrılıklar ve benzerlikler olduğu Göstergebilimsel Çözümleme yoluyla irdelenecektir.
Painters usually use theır favourite colors ın theır Works of art which is a means of art which is a means of expresing Theır feelings through the colours they choose. Light and sungilht which pass through a prism are separated into seven colors. Each color ın it self or in combination with others convey different meanings and impressions. Colors have always been used as means of identity and ideology in different religions nations and tribes. For example even denoting direction in maps differnt colors were used among Turkic tribes. This article is dealing with the semiotic analysis of a Turkish TV series Sıla focusing on the use of colors as well location and space.
Description
Keywords
Renk, Biçim, Simge, Kent, Töre, Göstergebilimsel Çözümleme, Color, Format, Icon, City, Ceremony, Semiotic Analysis
Citation