Publication:
Birey - Toplum Karşıtlığında Ekinsel Görecelik, Değerler ve Aktörenin Filmsel Göstergesi ( "Berlin In Berlin" Örneği)

Date
2004-04
Authors
Gündeş, Simten
Küçükerdoğan, Rengin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

‘’Doğru’’ ve ‘’yanlış’’ ın evrensel bir değer mi yoksa görecelikli bir kavram mı olduğu konusu tartışılan çalışmada ‘’ekinsel görecelik’’ ve ‘’öteki’’ kavramları irdelenirken örnek olarak ‘’Berlin in Berlin’’ filminin incelemesi yapılmıştır. Bu bağlamda ‘’hukuk’’ ve ‘’aktöre’’ ikilemi üzerinde durulmuştur.


This research work is about ‘’ring ‘’ and ‘’wrong ’’ as a unıversal value and relative concept. Cultural relativisim and other as a major theme in the film ‘’Berlin İn Berlin’’ is studied within the dilemma of ‘’law’’ and ‘’ethics’’.

Description
Keywords
Görecelik , Relativity , Hukuk , Law , Aktöre , Ethics , Kültürel Görecelik , Cultural Relativism , Aktörel Görecelik , Ethics Relativism
Citation