Publication:
On critical reading: A classroom approach

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004-06
Authors
Güder, Feride Zeynep
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı, yazılı dilin nasıl analiz edileceğini öğretmek için okuma dersindeki değişikliği vurgulayan, eğitim alanındaki bilişsel ve eleştirel düşünme yaklaşımlarından çıkmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı öğrencilerin akademik başarıları olurken, başlangıç amacı eleştirel okuma için ayrılmış süreyi arttırmak ve öğrencilerin yazarın stili, kelime seçimi ve konu hakkındaki kendi fikirlerini ifade etmelerine izin veren okuma çalışmaları düzenlemektir. Bu yüzden, bu çalışma İngilizce bağlamında üniversite hazırlık sınıflarında "okuma" dersindeki özel problemlerle ve eleştirel okumanın temel konularıyla ilgilenmektedir. Çalışmanın altında yatan görüş eleştirel okumanın çeşitli yönlerini araştırmaktır. Eğer bir çok beceri ve bilgiyi içeren eleştirel okuma çalışmaları veya mental aktiviteler uygun bir şekilde uygulanırsa, İngilizce okuma dersleri üniversite seviyesindeki İngilizce dil öğrencilerinin akademik başarıları için ilk adım olacaktır. Araştırma sorusu eleştirel okumanın, eleştirel dil yaklaşımına bağlı olarak nasıl geliştirileceği üzerine yoğunlaşmaktadır. Tek bir sınıfa yönelik sınıf içi araştırmadaki metodolojik konular ve muhtemel çözümler, dördüncü bölümde, araştırma metodolojisinde açıklanmıştır. Lewin'in iki ana bölümlü bir döngüden oluşan araştırma modeli uygulanmıştır. Bu süreçte problem tanımlanmış ve yedi aşamalı çözüme yönelik ders içi çalışmalar yapılmıştır. İlk üç aşama olan tanımlama kısmında, araştırma grubunun eleştirel okuma problemleri analiz edilmiş ve onlara göre bir yaklaşım mevcut programa eklenmiştir. Mülakat sonucu ve çalışmanın geneli göstermiştir ki, EFL eleştirel okuma ve düşünceyi kapsayacak ve pratik düzenleme yolunu önerecek mucizevi ve açık bir formül yoktur. Eleştirel okuma çalışmaları hedefin kendisi değilde hedefe giden bir yol olduğu için, öğrencilerin ne derece eleştirel okuma alışkanlığı kazandığı daha önemlidir.

Description
The rationale of this study stems from the cognitive and critical thinking approaches in the educational mainstream, which emphasise change in the orientation of reading lessons to teach students how to analyse the written language and to internalise these approaches. While the students' academic achievement was the wider aim of the study, the initial aim of the research was to increase the percentage of time allocated for critical reading and to design reading tasks. Therefore, this study dealt with the basic elements of critical reading in EFL context and specific problems of tertiary level preparatory EFL reading classes. The underlying assumption of the study was to explore what aspects of critical reading should be adopted. If critical reading tasks are implemented properly, EFL reading lessons become a first and leading step for tertiary level EFL students' academic achievement. The research question centred on how to develop critical reading skills in EFL learners, based on the critical language awareness approach. A case study was conducted for the specific methodological issues and possible solutions. Lewin's model of action-research, which involves a cyclic sequence with two major parts, was adopted. It was a total process in which a problem situation was diagnosed, remedial action planned and implemented, and its effects monitored. In the diagnostic part, the first three stages, critical reading problems of the group were analysed and a specific tailor-made approach was integrated to the current syllabus. Interview result and the overall assessment of the study indicated that, there was no explicit and miracle formula to offer a practical way of designing an EFL reading course which covered critical thinking and reading. Since critical reading tasks are means to an end, not an end in itself, what matters in the end is the extent to which the students can get into the habit of critical reading.
Keywords
Eleştirel Okuma , Eleştirel Düşünce , Eleştirel Pedagoji , Eleştirel Dil Yaklaşımı , Bilişsel Yaklaşım , Ödev-odaklı öğretim yaklaşımı , Critical Reading , Critical Thinking , Critical Pedagogy , Critical Language Awareness , Critical Literacy , Cognitive Approaches , Task-Based Approach
Citation