Publication:
Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005-01

Authors

Er, Seher

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

"Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki" başlıklı çalışmada, "budunmerkezcilik" bakış açısıyla "kültürel görelilik" bakış açısının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Başka bir anlatımla ele alınan örnek olaylar değerlendirilirken merkezde "budun" olduğunda ortaya çıkan sonuç nedir?, merkezde "kültürel görelilik" olduğu zaman ortaya çıkan sonuç nedir? Sorularının yanıtları verilecektir. Her toplumun kültürünün kendine özgü olusu; dini inançların ve değerlerinin farklı olusu belirleyici etken olarak ele alınacaktır. The objective of this study titled "lntercultural Communication, ethnocentrism and others" is to compara "ethnocentrism" and "cultural relativisizm" points of views .In other words, in the assesments of case studies the questions as to "what is the result coming about in the case of ethnocentrism?", "what is the result coming about in the case of cultural relativism" will be answered. Every society has Its own culture, religious beliefs and valves, teherefore, these differences are will be discussed a determinant factors.

Description

Keywords

Kültür, Culture, Budunmerkezcilik, Ethnocentrism, Kültürel Görelilik, Cultural Relativity

Citation