Publication:
Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki

Date
2005-01
Authors
Er, Seher
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

"Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki" başlıklı çalışmada, "budunmerkezcilik" bakış açısıyla "kültürel görelilik" bakış açısının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Başka bir anlatımla ele alınan örnek olaylar değerlendirilirken merkezde "budun" olduğunda ortaya çıkan sonuç nedir?, merkezde "kültürel görelilik" olduğu zaman ortaya çıkan sonuç nedir? Sorularının yanıtları verilecektir. Her toplumun kültürünün kendine özgü olusu; dini inançların ve değerlerinin farklı olusu belirleyici etken olarak ele alınacaktır.

The objective of this study titled "lntercultural Communication, ethnocentrism and others" is to compara "ethnocentrism" and "cultural relativisizm" points of views .In other words, in the assesments of case studies the questions as to "what is the result coming about in the case of ethnocentrism?", "what is the result coming about in the case of cultural relativism" will be answered. Every society has Its own culture, religious beliefs and valves, teherefore, these differences are will be discussed a determinant factors.

Description
Keywords
Kültür , Culture , Budunmerkezcilik , Ethnocentrism , Kültürel Görelilik , Cultural Relativity
Citation