Publication:
14 Eylül 2005 Tarihli Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararasaı Sözleşme

No Thumbnail Available

Date

2018-05

Authors

Tok, Mehmet Can

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Seçkin Yayıncılık

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Gelişen dünyada nükleer enerji ve nükleer silahlar gittikçe yaygınlaşan unsurlardır. Bunların yaygınlaşması, güvenliklerinin sağlanmasını da önemli bir mesele haline getirmektedir. Terör eylemleri için nükleer madde, tesis ya da silah kullanılmasının sonucu bütün insanlık için çok ağır sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu sonuçların telafisi çok zor ya da imkansız olabilir. Nükleer terörizm tehlikesinin de inandırıcı bir biçimde artmasıyla birlikte hem devletler hem de uluslararası toplum bu konuya bakışını değiştirmeye başlamıştır. Nükleer terörizme karşı etkin işbirliği ve önleyici politikalar geliştirilmesi için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme de bu çalışmaların bir ürünüdür.
Nuclear power nuclear weapons are two aspects of the modern world that are getting more widespread with each day. Its widespread nature makes the matter of security an immediate issue. There may be severe consequences of the use of nuclear materials, facilities, or weapons at a terrorist activity for the humanity. Those consequences may be highly difficult or impossible to counteract. Both states and interrorism as its threat increasesin very real fashion. The process of developing efficient cooperationand preemptive policies against nuclear terrorism continues. International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism is a product of this process.

Description

Keywords

Nükleer terör, Nükleer güvenlik, Nükleer Terörizm Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme, Nuclear Terroism, Nuclear Security, International Convention on the Suppression of Acts of Terrorism

Citation