Yayın:
Organizasyon kültürünün ve bireyler üzerindeki etkilerinin açıklamasında kaotik bir yol

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2006-10
Yazarlar
Ercil, Yavuz
Varoğlu, Demet
Basım, Nejat
Şensoy, S. Eyüp
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Örgüt kültürü, bu bakış la, bireylerin değerleri kökeninde kültürel algılamalarının toplamıdır. Örgüt içindeki her bir birey kendine özgü algılamalara sahiptir. Bireyler arasındaki etkileşim bireysel bakış açısını da etkileyen bir ortam yaratmaktadır. Sosyal değerler yaratan paylaşılmış bakış açıları aynı zamanda örgüt kültürünün de temelidir. Bu makale, bireysel bakış açısının kültürel etmen olan değerleri nasıl yarattığını incelemektedir. Bireysel bilişler arasındaki farklılıkları ortaya koyabilmek için 135 kişiye bir kelime araştırması yapılmıştır. Sonuçların kültürler arası etkileşime açık olup olmadığını anlamak için aynı çalışmanın Amerikan örnekleri üzerindeki sonuçlarıyla karşılaştırma yapılmıştır.
Organizational Culture in some perspectives is the sum of the individual cultural perceptions. Every each individual in organization has special perception. The interactivity between them creates an ambiance that affects each individual's perspectives. The shared perspectives that create social values are at the same time basis of organizational culture. In this paper it is inquired how individual perspective create val ues that make the cultural basis. To explore the differences between individual cognition, a word survey applied to the 135 people. It is also checked with the results of same survey with American sample to enlighten whether values are intercultural free.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Memetics, Cognitive Mapping, Mental Models, Organizational Culture, Memetik, Bilişsel Haritalama, Zihinsel Modeller, Örgüt Kültürü
Alıntı