Publication:
Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İş Gücü Yetiştirme Kursları ve İşkur'un Önemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Sevimli, Yeliz
Erdil Şahin, Begüm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

şsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından en büyük sorunlardan biridir. İşsizlikle mücadelede uygulanan politikalar her ülkenin istihdam ve işgücü piyasasının özelliklerine göre değişmekle birlikte, genel olarak pasif ve aktif istihdam politikaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türkiye’de uzun yıllar işsizlik sorunu ile mücadelede pasif istihdam politikaları uygulanmış ancak bu politikaların sorunu çözmede yeterli olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada; işsizlik sorunu, işsizlikle mücadelede uygulanan aktif istihdam politikaları ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) işsizlik sorununun çözümündeki etkisi ele alınmaktadır. Aynı zamanda, aktif politikalar içinde yer alan işgücü yetiştirme programlarının, işsizlik sorununun çözümüne etkisi değerlendirilmektedir.

Description
Keywords
İşsizlik , Aktif İstihdam Politikaları , İŞKUR , İşgücü Yetiştirme
Citation