Publication:
2010 Avrupa Kültür Başkenti Kapsamında, Kültür ve Sanat Projelerinin Sosyolojik Yapı İçerisindeki Yeri ve Etkilerinin Araştırılması İncelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06
Authors
Kısaoğulları, Aysun
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada İstanbul'u 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya götüren süreç ve bu bağlamda Mayıs 2010'a kadar gerçekleştirilen kültür-sanat projelerinin sosyolojik yapıya olan etkisi araştırılmıştır. Kültür ve sanat kavramlarının kısaca tanımları yapılmış, bu kavramların günümüzdeki durumlarına değinilmiştir. Sanatın yönetimsel boyutu, Sanat projelerinde Ortaklık ve Sponsorluk modellerinden bahsedilmiştir. Avrupa kültürü ve Türkiye'nin Avrupa ile kültür etkileşimi incelendikten sonra Türkiye'de Kültür Politikaları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. ?Avrupa Kültür Başkenti? kavramı tanımlandıktan sonra İstanbul'un ?Avrupa Kültür Başkenti? projesine seçilme nedenleri; şehrin var olan kültürel değerleri, kültür ve sanattaki gelişimi ve şehrin kentsel dönüşümü çerçevesinde incelenmiştir. İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilme aşamaları incelendikten sonra diğer Avrupa Kültür Başkentleri olan Pecs ve Essen şehirlerinin de bu süreçteki dönüşümleri açıklanmıştır. Son bölümde ise İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkentliği sürecinde aktif rol oynayan dört kurum (2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kültür A.Ş., Kültürel İrtibat Noktası) tanıtılmış ve bu kurumların gerçekleştirdiği kültür ve sanat projeleri, her bir disiplin içinde sayısal verilere dayanarak açıklanmış ve sosyolojik yapıya etkileri örneklerle değerlendirilmiştir.


In this report, the process which led Istanbul to the stage as `?2010 European Culture Capital?? and the impact of the cultural-art projects on sociological structure that have been carried out in this respect until May, 2010 have been analysed. A short description of culture and art concepts which refers to the status of these concepts in our time have been done. Also dimensions of management of art and Partnership and Sponsor models have been mentioned. The European culture and Turkey?s cultural interaction with Europe and Culture Politics in Turkey are examined and evaluated. After the description of the concept ?European Culture Capital?, the reasons of why Istanbul has been chosen as ?the European Culture Capital?? have been examined in the frame of the city?s existing cultural values, improvement in culture and art and the city?s civic transformation. After examining the choosing stages of Istanbul as 2010 European Culture Capital, the transformation of other European Culture Capitals, Pecs and Essen have been explained. In the last chapter, four institutions (Agency of 2010 European Culture Capital, Istanbul Culture Art Foundation, Culture A.S, Cultural Contact Point) which play an active role in the process of Istanbul?s European Culture Capitalism have been introduced and the cultural and art projects carried out by these institutions have been explained by virtue of numerical data?s for each discipline and their impact on sociological structure have been evaluated with examples.

Description
Keywords
Sosyoloji , Avrupa Kültür Başkenti , Avrupa Kültürü , Kültür , Kültür Politikası , Sanat , Sanat Politikaları , Sosyal Etki , Sosyal Politika , Sosyolojik Analiz , İstanbul , 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul , Kültür ve Sanat , Kültür-Sanat ve Toplum İlişkisi , 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kültür ve Sanat Projeleri , 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kültür ve Sanat Projelerinden Örnekler , Sociology , European Capital of Culture , European Culture , Culture , Cultural Policy , Art , Arts Policies , Social Effect , Social Policy , Sociological Analysis , 2010 European Culture Capital Istanbul , Culture and Art , Culture-Art and Relation with Society , 2010 European Culture Capital Culture and Art Projects , Examples from 2010 European Culture Capital Culture and Art Projects
Citation