Yayın:
Political Economy of the Eurozone Dept Criss:An Evaluation in The Context of South and North European Capitalism

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2016-07
Yazarlar
Bakır, Hasan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
One of the most popular discussion topics in the Eurozone Debt Crisis relates to whether the policies which were implemented by the European Union (EU) to overcome the crisis could be sufficient or not. This is because countries, which are included in the EU, have different historical processes, social structures and growth strategies. Despite the existence of differences among countries, one-size-fits-all monetary policy was implemented to members of the European Monetary Union (EMU). Fiscal rules which were imposed by the EU as a supra-national institution could also be evaluated from this perspective. Hence, Southern European countries have been negatively affected by these policies because these policies did not support their demand-led growth strategies. On the other hand, Northern European countries have benefited from it by increasing their exports to Southern European countries. However, it is observed that the idea of the one-size-fits-all policy did not work for some countries with the crisis period. At this point, Varieties of Capitalism (VoC) literature provides a theoretical background to explain this process. The VoC approach emphasizes the requirement of different policies for different economies instead of one-size-fits-all policy instruments. The aim of this paper is to show that Southern European countries have been negatively affected by one-size-fits-all policies during the crisis; therefore, the implementation of varying policies by member countries of the EMU is necessary to overcome the crisis.
Avrupa Borç krizi sürecinde en çok tartışılan konulardan biri, içerisinde farklı ülkeleri barındıran birliğin uyguladığı politikaların krizden çıkış sürecinde yeterli olup olmadığı ile ilgilidir. Çünkü ülkelerin tarihsel süreçleri, toplumsal yapıları ve gelişme stratejileri farklıdır. Ülkeler arasındaki bu farklıklara rağmen, tek tip bir para politikası Avrupa Para Birliği tarafından birliğe üye ülkelere uygulanmıştır. Bu süreçte bir üst organ olarak Avrupa Birliği’nin koyduğu mali sınırlamalar da bu açıdan değerlendirilmektedir. Nitekim Güney Avrupa ülkeleri talep yönelimli gelişme stratejilerini destekleyemediğinden bu politika uygulamalarından kötü etkilenmiştir. Diğer taraftan ise Kuzey Avrupa ülkeleri Güney Avrupa’ya yaptıkları ihracatı artırdığından bu politikalardan olumlu olarak yararlanmışlardır. Ancak tek tip politika fikrinin bazı ülkelerde işe yaramadığı kriz süreci ile birlikte görülmüştür. Bu noktada Kapitalizmin Çeşitleri literatürü yaşanan sürecin açıklanmasında teorik bir temel sağlayacaktır. Kapitalizmin Çeşitleri literatürü tek tip politika yerine üye ülkelerin yapılarına göre farklılaşabilen politikaların uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin tek tip politika uygulamasının Güney Avrupa’yı ciddi bir şekilde etkilediğinin ve bu noktada bu ülkelerin farklı politika uygulamalarının kriz sürecinden çıkışa katkı sağlayacağının gösterilmesi amaçlanmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Avrupa Borç Krizi, Avrupalılaşma, Kapitalizmin Çeşitleri, Eurozone Debt Crisis, Europeanization, Varieties of Capitalism
Alıntı
3