Publication:
Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Verilen Hakem Kararlarının İcrası

Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Uyuşmazlıkların çözümünde hukuki başvuru yollarından biri olan tahkim, kü-reselleşmeyle birlikte seçimlik bir yargı olarak etkinliğini her geçen gün daha da arttır-maktadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) gereğince, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya Milletlerarası Tahkim Kanunu hü-kümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkın-da MTK hükümleri uygulanmak zorundadır. Çalışmamızda milletlerarası tahkimin şartları, tahkim anlaşması, yargılama süreci ve devamında verilen hakem kararlarının icrası güncel Yargıtay kararları çerçevesinde incelenip değerlendirilmiştir.
Description
Keywords
Tahkim, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Hakem Kararlarının İcrası
Citation
KUZGUN E (2020). MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU UYARINCA VERİLEN HAKEM KARARLARININ İCRASI. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(1), 135 - 184.