Yayın:
Yeni medya ve kısa film olgusu

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2014-01
Yazarlar
Okumuş, Selin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Sinema, kitlesel iletişime büyük bir ivme kazandırıp, geniş kitleler tarafından benimsenmiş ve önemli bir sanat dalı haline gelmiştir. Kısa film sinema sektöründe önemli bir yere sahip olup anlatılmak isteneni yoğunlaştırarak sinemasal bir dile dönüştürmektedir. Yönetmenler çektikleri kısa filmi sosyal medyada paylaşarak seslerini duyurabilirler. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte hem sinema alanında hem de sosyal medya alanında gelişmeler görülmektedir. Bu bağlamda bilgisayar ve internet teknolojileri hayatımızın her alanında kullanıldığı görülür. İnternet kullanımı sayesinde her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşılması beraberinde birçok olumsuzlukları da getirmektedir. Bu çalışmada kısa filmler ile yeni medya arasındaki ilişki incelenmiştir ve konu ile ilgili bazı çalışmalara yer verilmiştir.
Cinema is a great momentum and mass communication, adopted by the masses and have become an important art form. Short film cinema sector has an important place in the intensifying into a cinematic language rendition. Directors can announce their short film to share their voices in social media. Rapidly developing technology in the field of both cinema and social media together with the developments in the field. In this context, which is used in the field of computer and internet technologies are seen in each of our lives. Through the use of the İnternet, you can easily reach all kinds of information with many downsides. In this study, we examined the relationship between new media and with short films related to the subject of some studies.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İletişim Bilimleri, Kısa film, Sosyal medya, Yeni medya, İnternet ve Paylaşım Siteleri, Communication Sciences, Short film, social media, new media, Internet and Sharing Sit
Alıntı