Publication:
Güncel olaylar çerçevesinde 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununda arama

No Thumbnail Available
Date
2009-06
Authors
Sırma, Özge
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kabulü ile birlikte, ceza yargılamasında “delilden sanığa uluşma prensibi”nin yerleşmesi için gerekli olan yasal imkanlara büyük ölçüde kavuşulmuştur. Bu prensibin yerleşmesi bakımından sağlanan en önemli olanaklardan biri de hiç kuşkusuz, koruma tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin ayrıntılı olarak yasada yer almasıdır. Son dönemlerde, koruma tedbirlerinin uygulanması ile ilgili kimi tartışmaların kamuoyunun meşgul etmesi, bu düzenlemelere ilişkin ilginin artmasına neden olmaktadır. Çalışmamıza konu olan arama koruma tedbiri de tartışmaların ve ilginin odak noktalarından biridir. Tüm bu nedenlerle çalışmamızda 5271 Sayılı CMK’da yer alan arma hükümleri incelenecek, suç öncesi yapılan aramaya ilişkin düzenlemelere ise yer verilmeyecektir.
Description
Keywords
Arama, Delilden Sanığa Ulaşma Prensibi, Delil Elde Etme Amacı, Şüpheli, Önleme Araması, İşyeri Arama, Araçlarda Arama, Aramada Hazır Bulunabilecek Kişiler, Kişi Dokunulmazlığı, Makul Şüphe, Hakim Kararı, Bilgisayarda Arama, Üst Arama, Konut Arama, Ara
Citation