Publication:
Türkiye'de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü, Önemi ve Değerlendirilmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Özer, Aysun
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de vergi kayıp ve kaçakları, ülke ekonomisindeki en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünya ekonomileri için olumsuzluk teşkil eden bu durum karşısında ülkeler, vergi kayıp ve kaçakları ile mücadele etmek ve tedbirler almak zorunda kalmışlardır. Çalışmamızda vergi kayıp ve kaçaklarına ait kavramlara değinilmiş, vergi kayıp ve kaçaklarının nedenleri, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının rolü ve önemi ile vergi kayıp ve kaçaklarında alınması gereken önlemler araştırılmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının vergi kayıp ve kaçaklarını önlemedeki rolü ve önemini ortaya koymak için yapılan bu araştırma, vergi kayıp ve kaçakları hakkındaki bilgilere ve Türkiye geneli muhasebe meslek mensupları ile yapılan anket çalışmasının sonuçlarına yer verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Vergi, Vergi Kayıp ve Kaçakları, Muhasebe Meslek Mensubu Bilim Dalı Sayısal Kodu:


Developed world and in developing countries, as well as tax avoidance and evasion in Turkey, has emerged as one of the biggest problems in the country's economy. In the face of this negative situation for all world economies, countries have had to struggle with tax losses and fugitives and take measures. In our work, the concepts of tax losses and fugitives were addressed, the causes of tax losses and fugitives, the role and importance of accounting professionals in preventing tax losses and fugitives, and measures to be taken in tax losses and fugitives were analyzed. Accounting profession of tax losses and their role in preventing illegal and conducted to demonstrate the importance of research, the information on tax avoidance and evasion and Turkey are given the results of the study survey with general accounting professionals. Key Words: Taxes, Tax Losses and Leaks, Professional Accountants Science Code:

Description
Keywords
Maliye , Finance , İşletme , Business Administration , Finansal muhasebe , Financial account , Serbest mali müşavirlik , Free financial consultancy , Türk vergi sistemi , Turkish tax system , Vergi muhasebesi , Tax accounting , Yeminli mali müşavirlik , Sworned certified public accountancy
Citation