Publication:
Ayşe Kilimci'nin Hikayeciliği ve Hikayelerinde Anlatım Teknikleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Çelik, Yakup
Gezer, Alpay

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmada Ayşe Kilimci’nin hikâyeciliğinin özellikleri ve hikâyelerinde kullandığı anlatım tekniklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öyküyle yatıp öyküyle kalkma, öyküyle nefes alıp öyküyle düşünme, hayata öykü penceresinden bakıp hayatı öyküyle yeniden inşa etme Kilimci’nin en büyük gerçeğidir. Bu gerçeklik, yazarın o coşku dolu, destansı anlatımıyla kaynaşarak dikkate değer öyküler vücuda gelmesine imkân sağlamıştır. Hikâyelerinde kullanılan anlatım teknikleri yazarın üslûbunun ve ele aldığı temanın çerçevesine göre şekillenir. Çok yönlü, renkli ve canlı bir üslûba sahip olan yazar, ifade imkânlarını artırmak için birçok anlatım tekniğini kullanmaktan geri durmaz. Yazar, gerek anlatıdaki yeknesaklığı ortadan kaldırmak gerekse anlatılmak istenen hususun farklı bakış açılarıyla ortaya konulmasını sağlamak için aynı hikâye içinde birçok anlatım tekniğini de uygular. Yazarın hikâyelerinin tema yönünden zenginliği ve gürül gürül anlatımı hikâyeciliğinin ana unsurlarını meydana getirirken çok çeşitli anlatım teknikleri kullanmasına da olanak sağlamıştır. Hikâyelerinde klasik ve modern anlatım tekniklerini başarıyla uygulayan yazar, hikâyelerindeki destansı üslûbunun etkisiyle özellikle diyalog, sahneleme, montaj, tasvir ve yorumlama tekniklerini başarıyla uygulamıştır. Çalışmada yazarın yayımlanmış hikâye kitaplarındaki bütün hikâyeleri anlatım teknikleri bakımından incelenerek kullandığı tekniklere uygun örnekler ortaya konulmuş ve hikâyeciliğinin özellikleri belirlenmiştir
In this stady, it is aimed to determine the characteristics of Ayşe Kilimci’s short story writing and the narration techniques in her stories. Kilimci’s biggets reality is sleeping and waking up with story, breating and thinking with story, looking at life from story window, reconstructing life with story.This reality has provided oppurtunity to happen considerable stories, coalescing with author’s that enthusiastic,epic narration. Narration techniques used in her stories have been shaped according to the theme that the author handled and wording frames.Having multidirectional, colored live wording, the author does not stand back to use a lot of naration techniques to increase expression oppurtunities. The author applies a lot of narration techniques in the same story both to provide to put forth the aimed factor with various views and to eliminate the uniform in narration. The richness of author’s stories in terms of themes and narrating thunderously have provided oppurtunity to use a lot of different narration techniques while occuring main elements. The author, applying classical and contemporary narration techniques in her stories successfully, has applied especially commenting, description, assemblying, staying, dialogue techniques with the effect of epic wording in her stories successfully. In this study, all stories in author’s published story books have been examined in the view of narration techniques , the suitable samples of author’s techniques have been put forth and characteristics of her short story writing have been determined

Description

Keywords

Ayşe Kilimci, Türk Edebiyatı, Hikaye, Anlatım Tekniği, Üslup, Edebi, Destansı Anlatım, Turkish Literature, Story, Narration Technique, Style, Literary, Epic Narration

Citation