Publication:
Çalışanların Bakışı Açısından Verimlilik, Temel Değerler, Başarı faktörleri: Bir Alan Araştırması

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Toprak, Meral
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Günümüzde yaşanan gelişmeler ve değişimler sanayi çağının gözde terimi olan verimlilik kavramının, yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmesini gündeme getirmektedir. Verimlilik artık bir iş kültürü, bir yaşam biçimi olarak algılanmalıdır. Günümüzde bilgi insanının verimliliği giderek önem kazanmakta ve Taylor’un beden işçisinin verimliliğinden çok daha fazla ve çeşitli alanların verimlilik tanımının içine katılmasını gerekli kılmaktadır. Yukarıdaki görüşleri test etmek amacıyla, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 18 değişik kuruluştan seçilen 212 çalışanın katıldığı, anket ve görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma projesinde, çalışanların verimlilik ve başarı kavramlarını nasıl tanımladıklarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. Alınan yanıtların değerlendirilmesi, verimliliğin klasik formülü olan “çıktı/girdi” tanımından çok; kalite, yaşam kalitesi, müşteri memnuniyeti, teknoloji, toplumsal fayda ve benzer kavramlarla ifade edildiğini göstermektedir. Başarı ise verimlilikle özdeşleştirilmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, bir toplam verimlilik modeli üzerinde gösterilmekte, verimliliğe dayalı bir iş kültürü, toplumsal refah ve mutluluğun kaynağı olarak, bildiride ele alınmaktadır.

Description
Keywords
Verimlilik , Verimlilik Kültürü , Toplam Verimlilik Modeli , Başarı Faktörleri
Citation