Publication:
1980'li yıllarda İstanbul'da sanat galericiliği ve çağdaş Türk sanatına etkileri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Saçli, Erhan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmanın konusu 1980'li yıllarda İstanbul'da yer alan sanat galericiliği ve Çağdaş Türk Sanatına etkileridir. Araştırmanın hedefi önde gelen galerilerden Galeri Baraz, Galeri Lebriz, Galeri Nev, Maçka Sanat Galerisi, Mine Sanat Galerisi, Tem Sanat Galerisi, Teşvikye Sanat Galerisi ve Tiglat Sanat Galerisi'nin detaylı sergi listesini oluşturup, onlar üzerinden değerlendirme yapmaktır. Araştırma yapılırken Cumhuriyet Gazetesi'nin haftalık sanat çizelgelerinden ve Sanat Çevresi dergisinin her ay yayınlanan sergi takvimleri incelenmiştir. Bunlar dışında Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat, Sanat Olayı dergilerinden bu sergiler taranıp kontroller yapılmıştır. Ardından bu takvimlerden galerilerin geçmiş sergi listeleri oluşturulmuştur. Bu sergi listelerinde, serginin adı, açılış ve kapanış tarihi, serginin kişisel/karma oluşu, sergi türü ve sanatçı bilgisi yer almaktadır. Kişisel sergilerde sanatçının doğum ve ölüm tarihleri de eklenmiştir. Sonra bu bilgiler değerlendirilip, dönemsel açıdan galerilerin analizleri oluşturulmuştur.Yapılan bu araştırmaların sonucunda İstanbul'da 1980 ile 1990 yılları arasındaki sanat galericiliği anlayışı ve Çağdaş Türk Sanatına etkisinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Description

This study deals with art galleries which are located in İstanbul in 1980s, and their influences on Contemporary Turkish Art. It also aims to make detailed list of exhibitions at the leading galleries such as Baraz Art Gallery, Lebriz Art Gallery, Nev Art Gallery, Maçka Art Gallery, Mine Art Gallery, Tem Art Gallery, Teşvikiye Art Gallery, Tiglat Art Gallery and do observations from them. In the study, weekly art timetables in the Cumhuriyet newspaper and monthly timetables in the Sanat Çevresi magazine are examined. Beside of these magazines, also magazines named "Hürriyet Gösteri", "Milliyet Sanat", "Sanat Olayı" are scanned and the checks are made. Afterwards exhibition list of these galleries are made from these timetables. These lists contains the informations such as, exhition's name, start – finish date of exhibition, solo or group exhibition, type of the art involves in the exhibition and the information about the artist. With examining these informations, preiodical analysis of the galleries are made. Through these studies it clearly transpires thatth galleries has had a significant influence on Contemporary Turkish Art.

Keywords

Modern Sanat, Modern Art, Sanat Galerileri, Art Galleries, Sergiler, Exhibitions, Türk Sanatı, Turkish Art

Citation