Yayın:
Türk Hukuku'nda Kadının Soyadına İlişkin Gelişmeler Çerçevesinde Çocuğun Soyadı

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018
Yazarlar
Güler, Zeynep
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Medeni Hukuk Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu tezde Türk Hukuku'nda kadının soyadına ilişkin son dönemde gelişen yargısal içtihatlar ışığında çocuğun soyadı düzenlemeleri incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde soyadı kavramı, soyadının kazanılması ve değiştirilmesi ile soyadı üzerindeki hakkın niteliği açıklanmıştır. Tezin ikinci bölümünde kadının soyadı düzenlemeleri yargı içtihatları çerçevesinde ele alınmıştır. Tezin üçüncü bölümünde çocuk ve anne ile baba arasında soybağının hükümleri özellikle soyadının kazanılması ve velayet hakkının kapsamı çerçevesinde incelenmiştir. Tezin son bölümünde ise Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümlerinde değişiklik önerisi sunulmuştur.
In this thesis, regulations related the surname of the child have been examined in the light of the recent jurisprudence in regard to surname of married woman. In the first chapter, concept of surname, acquisition and changing of surname and legal characteristic of the right on the surname were explained. In the second chapter, regulations regarding the surname of married woman were evaluated in the scope of recent jurisprudence. In the third chapter, provisions of paternity between the child and his/her parents especially acquisition of surname and the scope of custody were examined. In the last chapter of thesis, amendment of the regulations with respect to surname of married woman and surname of the child in Turkish Code of Obligations has been proposed.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı