Publication:
Türkiye Türkçesi'ndeki Zarfların İşlevsel ve Yapısal Özellikleri

Date
2001
Authors
Karpuz, Hacı Ömer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bildiri metni, Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Kaynakça ve Kısaltmalar başlıklı kısımlardan oluşmaktadır. İncelemede Türkiye Türkçesinin edebî dilinden seçilen eserlerden tespit edildiği belirtilen 8151 zarf işlevsel ve yapısal özelliklerine göre sınıflandırılmış, geçiş sayıları ve oranlarına göre tablolar biçiminde verilmiştir. Zarflar, işlevleri bakımından 18 başlığa ayrılmış olup bunlar yer-yönelme (0,424), zaman (0,194), hal (0,152), sebep (0,051), şart (0,031), benzetme (0,030), vasıta (0,028), nicelik (0,028), hal-zaman (0,025), birliktelik (0,014), tekrar (0,011), karşılaştırma (0,003), sıralama (0,003), karşıtlık (0,002), görelik (0,002), karşılıklılık (0,001) ve tekrar-hal (0,001) zarflarıdır. Yapıları bakımından 2 başlığa ayrılmış olup bunlar da yalın / işaretsiz (0,208) ve türemiş ve birleşik / işaretli (0,792) zarflardır.

Description
Keywords
Türkçe , Dilbilgisi/Gramer , Zarf , Morfem/Biçimbirim
Citation