Publication:
Türkiye Türkçesi'ndeki Zarfların İşlevsel ve Yapısal Özellikleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Authors

Karpuz, Hacı Ömer

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bildiri metni, Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Kaynakça ve Kısaltmalar başlıklı kısımlardan oluşmaktadır. İncelemede Türkiye Türkçesinin edebî dilinden seçilen eserlerden tespit edildiği belirtilen 8151 zarf işlevsel ve yapısal özelliklerine göre sınıflandırılmış, geçiş sayıları ve oranlarına göre tablolar biçiminde verilmiştir. Zarflar, işlevleri bakımından 18 başlığa ayrılmış olup bunlar yer-yönelme (0,424), zaman (0,194), hal (0,152), sebep (0,051), şart (0,031), benzetme (0,030), vasıta (0,028), nicelik (0,028), hal-zaman (0,025), birliktelik (0,014), tekrar (0,011), karşılaştırma (0,003), sıralama (0,003), karşıtlık (0,002), görelik (0,002), karşılıklılık (0,001) ve tekrar-hal (0,001) zarflarıdır. Yapıları bakımından 2 başlığa ayrılmış olup bunlar da yalın / işaretsiz (0,208) ve türemiş ve birleşik / işaretli (0,792) zarflardır.

Description

Keywords

Türkçe, Dilbilgisi/Gramer, Zarf, Morfem/Biçimbirim

Citation