Yayın:
Ortaokullarda Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkileme Davranışları (İstanbul ili Fatih İlçesi Örneği)

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2017
Yazarlar
Korkmaz, Metin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışma, ortaokul müdürlerinin öğretmenleri etkileme davranışlarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerini belirleyerek, yöneticilerin etkililiklerini yorumlamak ve bu konularda önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu araştırma ile ortaokullarda okul müdürleri ile öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet, görev türü, yaş, meslekte çalışma süresi, kıdem, bulunduğu okulda çalışma süresi, branş gibi değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını, öğretmenlere göre etkileme davranışlarının ortaokul müdürleri tarafından gösterilme düzeyi, okul müdürü görüşlerinin öğretmen görüşlerine ve kişisel özelliklerinin kendi görüşlerine etki edip etmediği de araştırılmıştır.
In this study it is aimed to determine the behaviors of administrators towards teachers in secondary school and to determine the degree of relationship among the variablespecified. Surveys were used in the academic year of 2016-2017 for 175 teachers and school principals working in 24 different state secondary schools located in Fatih district of İstanbul province. In order to collect data, the survey of ''The Effects of Secondary School Principals Behaviours on Teachers'' was used. The survey is composed of 2 dimensions. In the first dimension, we used 9 personal questions, and in the second dimension 41 questions were asked about the affectivenes of administrators behaviors on teachers. In data analysis, we used SPSS statistical package. Alpha reliability analysis was calculated for the scale and it was found to be 0,9142.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Etkileme Yönetimi, Lider Yöneticilik, Okul Yönetici Algısı, Okul Yöneticileri, Ortaokullar, Sistem Yöneticileri, Öğretmen Davranışı, Öğretmenler, İstanbul-Fatih, Influence, Influence Management, Leader Managership, School Administrators Perception, School Administrators, Secondary Schools, System Administrators, Teacher Behavior, Teachers
Alıntı