Publication:
Kitle kültürü örneği olarak çarşı grubu

No Thumbnail Available

Date

2014

Authors

Kınay, Ömür

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Köprü Kitapları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Özgürlük, zorlama yokluğudur ve kendisinden kurtulduğumuz ne kadar çok sayıda zorlama varsa o kadar çok sayıda özgürlük, serbestlik olacaktır. Fizikte serbest düşüş yapan bir cisimden söz edilirken; siyasette hükümetin otoritesi karşısında bir bağımsızlık alanını varsayan toplanma özgürlüğünden, dernek kurma özgürlüğünden söz edilmektedir. (Tülin, 2002:149) Bilimsel bilgi, özgürlük ve özerkliğin öncü kavramları olarak sayılan modernizmle birlikte; kimlik bağlamında ‘bireysellik’ kutsallaştırılmakta, toplumsal yaşantının merkezine birey kendini almaktadır. Modern yaşamın dayatmalarıyla toplumsal iş bölümünün ve rollerin giderek arttığı modern toplumlarda kimlik çoklu ve hareketli bir yapıya bürünmektedir. (Karaduman, 22/08/2013). Birey özgür olmanın peşindedir. Ancak, bir yere ait olma hissi de ağır basmaktadır. Özellikle de diğerleriyle aynı ortak noktalarda birleşiyorsa bu durum bireyi gruba daha da bağlamaktadır. İçinde yaşadığı sosyal ortamlarda birey; neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını bildiren ve onaylanan durumlara ihtiyaç duymakta ve bunlara uyan tutum ve davranışlar sergilemektedir. Toplumun sosyal onayını alan birey; ait olduğu alanda kendini güçlü, güvende, mutlu ve huzurlu hissetmektedir. Bu bağlamda bireylerin oluşturdukları topluluklar günümüzde önem kazanmaktadır. Bireyin içinde bulunduğu bu toplulukta sergilediği kimliğin temel bileşenlerinden biri olan aidiyet duygusu, biz’in tanımlanmasındaki ortak noktaları belirlemekteyken, diğer yandan biz’im dışımızdakileri yani ötekiler’i de belirlemektedir. Bu topluluklar; üretmiş oldukları fikir ve görüşlerle kendini yaşadığı döneme göre yenileyerek bireyleri yönlendirebilmektedir. Bu güç oluşturduğu yaklaşımlarla ortaya çıkardığı kültür doğrultusunda kitleleri etkileyebilmektedir. Bu noktada ise kitle kültürü olgusu dikkat çekmektedir.

Description

Keywords

spor, medya, çarşı taraftar

Citation