Yayın:
Halkla İlişkilerde Yeni Medya ve Uzaktan Eğitime İlişkin Bir Model Önerisi

No Thumbnail Available
Tarih
2018
Yazarlar
Sevgen, Deha
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Günümüzde; dünyadaki değişim rüzgârı, gelişen teknoloji ve buna bağlı değişen talepler, yüksek kaliteyi yakalamaya çalışan ve kendine küresel dünyada yer edinmek isteyen kurumları yeniden yapılanmanın önemini kavramaya itmiştir. Bu bağlamda halkla ilişkiler kurumlar için gün geçtikçe önem kazanan bir ihtiyaca dönüşmüştür. Uzaktan eğitim alanında özellikle bir öğrenme aracı olarak kullanılan İnternet ve Web halkla ilişkiler aracı olarak da öğrencilerin uzaklık ve yalnızlık duygularını gidermek, aidiyet duygusu kazandırmak, kurum içi ve dışı iletişimi gerçekleştirmek, basın ile sağlıklı ilişkiler kurmak, haber akısını sağlamak, hedef kitleleri gözlemek, iç ve dış hedef kitlelerle diyaloga dayalı bir iletişim oluşturmak için kullanılmaktadır. Sosyal medya markalara, marka imajlarını oluşturmaları, pekiştirmeleri ve korumaları için birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlardan yararlanabilmek için; sayısı günden güne artan sosyal medya araçlarından nasıl kullanılması gerektiği çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı; geniş bir kitleye öğretim hizmeti veren mega üniversitelerin halkla ilişkiler uygulamalarında yeni iletişim araçlarından İnternet ve Web 'in etkin olarak kullanılıp kullanılmadığını araştırmak, üniversitelerin Web sitelerini hazırlarken, halkla ilişkiler sürecini uygulanıp uygulanmadığını, çift yönlü iletişime dayalı iletişimin ilkelerini Web sitelerinde kullanıp kullanmadığını belirlemektir.
Today, the wind of change in the world, developing technology and the changing demands related to it have pushed institutions that try to achieve high quality and want to have a place in the global world to realize the importance of restructuring. In this context, public relations has become an important need for institutions. It is used as an Internet and web Public Relations tool, especially as a learning tool in the field of distance education, to eliminate the feelings of distance and loneliness of students, to create a sense of belonging, to realize internal and external communication, to establish healthy relations with the press, to provide news flow, to observe audiences, to create a dialogue based Social media provides brands with many advantages for creating, consolidating and preserving brand images. In order to benefit from these advantages, it is very important to use social media tools that increase the number of times each day. The aim of this study is to investigate the effective use of the internet and Web from new communication tools in public relations applications of universities, which provide teaching to a wide audience, and determine whether the public relations process is implemented and whether the dialogue-based communication principles are used on web sites while preparing mega universities 'Web sites.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Eğitim ve Öğretim, Halkla İlişkiler, Education and Training, Public Relations
Alıntı