Publication:
Toksik Liderliğin Örgütsel Sinizm Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Otomotiv Sektöründe Bi̇r Araştırma

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Elber Börü, Deniz
Ufacık, Ozan Emre
Arslan, Gökhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
H. Mustafa Paksoy
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı çalışanların toksik liderlik algılarının sinik davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. İstanbul’da bir otomotiv firmasında çalışan 160 kişiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS.20.0 (Statistical Package for Social Science) paket program ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, toksik liderliğin örgütsel sinizm üzerinde açıklayıcı etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. İncelemelerde, katılımcıların toksik liderlik algısının yüksek olmadığı ancak yine de örgütsel sinizmin ortaya çıkabileceği anlaşılmıştır. Bu sonuç, liderlik davranışının hassasiyetini ve önemini göstermektedir. Faktör analizi sonucunda elde edilen boyutlar açısından ise, toksik liderliğin değer bilmezlik ve olumsuz ruhsal durumun boyutlarının sinizm üzerinde anlamlı etkiler ortaya çıkardığı görülmüştür.

Description
Keywords
Örgütsel Sinizm , Toksik Liderlik , Sinizm
Citation
BÖRÜ D, ÇAKAREL T, UFACIK O, ARSLAN G (2020). TOKSİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(12), 194 - 216.