Yayın:
Kara para, kara para aklanması ve Türkiye'ye yansıması

No Thumbnail Available
Tarih
2017
Yazarlar
Altan, Sedat
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Nereye gidersek gidelim, kara para aklama ile kazanılmış, yapılmış, ya da inşa edilmiş herhangi bir şeyin yanından geçmekteyiz. Bilerek ya da bilmeyerek, bir kara para aklayıcıyla iş yaparız ya da kara parayla temasta bulunuruz. Para kazanmak, insanın temel bir güdüsü olduğu yolunda yaygın bir kanaat vardır. Ekonomik kazanç elde etmek için insanın toplumda büyük mücadeleler sonucunda, parayı elde edenler, parayı kazanamayanları sömüre bilmektedir. Para kazanma hırsı, insanı ister istemez suça bulaşmaya teşvik etmektedir. İster normal bir yoldan para kazanılsın ister ahlaki değerleri yok sayarak kazanılsın ama illaki para kazanmayı saygınlık kazanma olarak gören geniş bir kitle söz konusudur. Bu çalışmada kara para aklama yöntemleri yanı sıra küreselleşen dünyada insanların para ile ilişkisi ve kapitalist sistem içerisinde karakter aşınmasına neden olan olaylar ve durumlar ele alınmaktadır. Özellikle bankacılık ve telekomünikasyon teknolojisini kullanarak kara para aklama işlemi daha yaygın olmaktadır. Uluslararası kara para aklama faaliyetleri ise; vergi cennetleri ve off-shore bankacılığı kullanılarak yapılmaktadır. Kapitalizmin daha işlek olan ülkelerde kara para aklama faaliyetini gizlemek için başvurduğu yolları bu çalışmada irdelenmektedir. Türkiye'de kara para ile tanışması, 1960 yıllarından sonraya denk gelmektedir. Bu yıllarda yurt-dışına iş bulmak için giden göçmenler, kara para aklama faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Türkiye'nin kara para ile mücadelede kurumların rollerine vurgu yapılmıştır.
Açıklama
At the present time, all directly affecting by the money laundering activity, wherever we are, where do we go, won by money laundering, made or we are passing by anything built. Knowingly or unknowingly, we do business with a money launderer or we make a contact with black money. Earn money, there is a belief that human is a basic motivation. As a result of great struggles in society to obtain economic gain, those who obtain money can exploit those who can not earn money. Moneymaking ambition, encourages humans to commit suicide. Whether you are making money with a normal method or by ignoring moral values but there is a large mass of people who see it as earning money. In this study, besides the methods of money laundering, the events and situations that cause character erosion in capitalist system and in relation with money in the globalizing world are being investigated. Money laundering is becoming more prevalent, especially using banking and telecommunication technology. International money laundering operations are; using tax havens and off-shore banking. İn this research, in countries where capitalism is more prevalent, the methods to hide the money laundering process are examined. The meeting with the money in Turkey coincided with the 1960s. Immigrants who went abroad to find jobs in these years have accelerated their money laundering activities.
Anahtar kelimeler
Kara para, Black money, Kara para aklama, Money laundering, Off-shore şirketler, Off-shore companies, Türk ekonomisi, Turkish economy, Türkiye, Turkey
Alıntı