Publication:
Göç Teorileri Açısından Türkistan’dan Göç Olgusunun Değerlendirilmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-04
Authors
Yesevi, Çağla Gül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Küre Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada göç kavramı tanımlanmış, Türkistan’dan göç anlatılmıştır. Diaspora, kimlik, aidiyet ve etnik grup tanımlamaları ve etkileri üzerinde durulmuştur. Göç teorileri bağlamında, Türkistan’dan göç açıklanmıştır. Araştırma, 1930’lu yıllarda Türkistan coğrafyasından -bugünkü Orta Asya’dan- Afganistan’a, oradan 1950’li yıllardan itibaren Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD’ye göç edenler ve aileleriyle derinlemesine mülakat ve anket çalışmasını içermiştir. Araştırma kapsamında 70 kişiyle tek tek ve yüz yüze derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya temel teşkil eden sözlü tarih verileri, “Türkistan’dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi” adlı projenin sonuçlarına dayanmaktadır ve bizzat göçmenlerle yapılan mülakatlardan derlenen yeni bilgileri de içermektedir. Çalışma ile gerçekleşen göçle ilgili bilgi edinilmiş ve bireylerin tanık oldukları tarihin belli bir kısmı bakış açıları çerçevesinde değerlendirilebilmiştir.
Description
Keywords
Türk Cumhuriyetleri, Göç, Turkish Republics, Immigration
Citation