Publication:
Temel Tasarım Eğitiminde Bauhaus Okulu'nun Mekan Üretimine Etkisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışma mimari tasarım eğitimine başlarken "Temel Tasarım" aracılığıyla mekan organizasyonunu öğretme isteği üzerine kurgulanmış, tasarlama deneyimi üzerine Bauhaus etkisinin ele alınmasını ve bu etkinin oluşturduğu alt açılımların mimari mekan tasarımına ne şekilde yansıyabileceğinin sorgulanmasını içermektedir. Bu çalışmanın amacı Bauhaus okulu ilkeleri ile tasarım (mekan organizasyonu) ilkeleri arasındaki ilişkiyi keşfetmek ve bu ilişkinin yansımalarını mimari tasarım eğitimi üzerinden değerlendirmektir. Çalışmada yöntem olarak mekanı anlamanın ve yorumlamanın düşünsel sistematiği analiz-transformasyon(dönüşüm)-sentez süreçleriyle ele alınmakta ve elde edilen bulgular üzerinden mekan organizasyonu ile Bauhaus çalışmalarının ilişkisi ortaya çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda araştırma kapsamında, "Temel Tasarım" stüdyosunda tasarıma giriş yapan öğrencilerin Bauhaus okulu etkileri üzerinden oluşturdukları ürün tasarımları incelenmekte, bu tasarlama sürecinde sonuç ürünlerin, düşünsel altyapı ile oluşturulan kimlik arasındaki mekânsal ilişkisi ele alınmaktadır. Sonuç olarak Bauhaus okulu ilkeleri ile tasarım (mekan organizasyonu) ilkeleri arasındaki ilişkiyi keşfetmek mimari tasarım eğitiminde önemli bir başlangıçtır.


This study is based on the desire to teach spatial organization through ‘Basic Design’ while examining theBauhaus effect on the design experience and to question how the sub-expansions of this effect can bereflected starting the architectural design education. The aim of this study is to explore relationshipbetween Bauhaus school principles and design (spatial organization) principles and to evaluate thereflections of this relationship through architectural design education. In this study, the intellectualsystematic of understanding and interpreting the space as a method is discussed through analysistransformation-synthesis processes and relationship between spatial organization and Bauhaus studies isrevealed through the findings obtained. In this context, product designs created by students whoentered ‘Basic Design’ studio based on tshe effects of Bauhaus school are examined, and spatialrelationship of resulting products with intellectual infrastructure and identity created is examined. As aresult, exploring relationship between Bauhaus school principles and design (spatial organization)principles is an important beginning in architectural design education.

Description
Keywords
Temel Tasarım , Bauhaus Etkisi , Gestalt , Mimari Tasarım , Mekan
Citation
HASGÜL E, BİRER E (2019). TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE BAUHAUS OKULUNUN MEKAN ÜRETİMİNE ETKİSİ. Art-e Sanat Dergisi, 12(23), 26 - 42.