Publication:
İşçi E-maillerinin Kontrol Edilmesi ve Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı

No Thumbnail Available

Date

2016-01

Authors

Altınok Villemin, Derya

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Seçkin Yayıncılık

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Çalışmamızda; özel hayatın gizliliği ve korunması hakkının ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerdeki yeri kabaca incelenmiş olup işcinin çalışma hayatında bu korumanın nasıl sağlanması gerektiği ve müdahalelerin yasal sınırları Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi güncel içtihatları ışığında ele alınmıştır.

Description

Keywords

Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı, İşverenin işcinin E-maillerini okuması, İşverenin kontrol hakkının sınırları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Barbulescu/Romanya Davası, Başvuru no: 61496/08,

Citation