Publication:
Kurumsal kaynak planlamasında kritik başarı faktörleri ve paydaşlar açısından değerlendirilmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Aydın, Rıdvan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüzde piyasalarda artan rekabet ortamında şirketler maliyetlerini azaltmak, kar maksimizasyonu sağlamak ve bilgiyi en verimli şekilde kullanabilmek için bilgi teknolojilerindeki yazılımları daha fazla kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Küçük ölçekli kobilerden büyük global firmalara kadar şirketler iş süreçlerini standardize etmek, operasyonlarını kolaylaştırmak, departmanları arasındaki iletişimi başarılı şekilde sağlamak ve verimliliği artırmak için KKP uygulamalarını kullanmaya başlamaktadırlar. KKP uygulamalarının yüksek maliyetleri ve piyasada ciddi oranda görülen başarısız proje örneklerinden sonra işletmeler KKP uygulamalarındaki kritik başarı faktörlerine daha fazla önem vermeye başlamaktadırlar. Bu çalışmada, KKP uygulamasını etkileyen kritik başarı faktörleri üzerinde durulmuş, işletmelerin en çok önem vermeleri gereken faktörler ve konular belirlenmiş, literatürdeki makale ve araştırmalardan alınan yirmi beş kritik başarı faktörünün yedi kurumsal paydaş tarafından ayrı ayrı değerlendirmeleri yapılmış, her bir faktör için önem dereceleri paylaşılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Kurumsal Kaynak Planlaması, Kritik Başarı Faktörleri, Kurumsal Paydaşlar
Description
In today's increasingly competitive marketplace, companies are forced to use more of the information technology software to reduce costs, maximize profits, and use knowledge effectively. From small-scale to large global companies, they have begun to use ERP applications to standardize business processes, facilitate operations, ensure successful communication between departments and increase productivity. After the high costs of ERP implementations and unsuccessful projects on the marketplace, companies have begun to pay more attention to critical success factors in ERP implementations. In this study, the critical success factors that affect ERP implementation were emphasized, the factors and issues that should be given the most importance by the companies were determined and twenty five critical success factors taken from the literature and research articles were evaluated by seven institutional stakeholders and importance level were shared for each factor. Key Words: Enterprise Resource Management, Critical Success Factors, ERP Stakeholders.
Keywords
Kurumsal kaynak planlaması, Enterprise resource planning
Citation