Publication:
It Takes a Village: Including Diversity of Pupils’ Needs in Science Classes

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-05-08

Authors

Polat, Filiz
Erduran, Sibel

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Science teaching for promoting inclusion (Step-IN) project is Teacher Development Agency (TDA) funded collaboration between a secondary school and a higher education institute. This project was based on a collaborative research philosophy to promote inclusive science teaching using evidence-based teaching strategies. The purpose of this continued professional development (CPD) project was to create the space for science teachers to identify potential inclusion issues in their classes and to develop strategies to tackle such issues. The CPD model included peer-collaboration and evidence-based reasoning about inclusive science teaching. This CPD experience was perceived to be an unequivocally positive one for the teachers. Inclusion of teacher’s voices, developing their own CPD agenda, was found to be one of the major findings of the project.
Bütünleştirici eğitimi destekler Fen Bilimleri öğretimi (Step-IN), İngiliz Öğretmen Gelişim Ajansı (TDA) tarafından desteklenmiş bir lise ve bir yüksek öğretim kurumu işbirliği projesidir. Kanıta dayalı öğretim stratejileri kullanılarak bütünleştirici fen bilimleri eğitimini destekleyen proje işbirlikçi araştırma felsefesi üzerine kurgulanmıştır. Bu mesleki gelişim projesinin amacı (CPD) Fen Bilimleri öğretmenlerine zaman yaratarak sınıflarında bütünleştirici eğitimi hayata geçime sürecindeki engelleri tespit etmek ve buna yönelik çözüm üretmelerini sağlamaktır. Projede adapte edilen mesleki gelişim modeli bütünleştirici Fen Bilimleri eğitimi hakkında meslektaş işbirliği ve kanıta dayalı akıl yürütmeyi içermektedir. Bu model araştırmaya katılan tüm öğretmenler için pozitif bir deneyim olmuştur. Çalışmanın ana bulguları içinde öğretmenlerin seslerini duyurabilmesi ve kendi mesleki gelişim ajandalarını oluşturabilmeleri en önemli bulgular arasında sıralanabilir.

Description

Keywords

Continued Professional Development, Science Teaching, Inclusion, Sürekli Mesleki Gelişim, Fen Bilimleri Eğitim, Bütünleştirici Eğitim

Citation