Publication:
Dünyayı Yeniden Tasarlamanın Bir Başka Yolu; Kubizm

Date
2016-04
Authors
Özbalcı Aria, Ümran
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kubizm Sanat anlayışı Apollinaire’nın Braque’ın bir resmine Küçük Küpler tanımlamasıyla başlamıştır. Kubizm’le sanat olayı tamamen özerk hale gelmiştir bu hareketin başlangıcı Cezanne’nın nesneleri küre, koni, silindir gibi geometrik biçimlere göre biçimlendirme sözüyle açıklanabilir, bu nesnelerin biçimsel analizi olarak tanımlanmaktadır, süreç içinde Kubizm Sentetik ve Analitik olmak üzere 2’e ayrılmıştır Doğa biçimlerinin analizine dayandığı için, Analitik Kubizm ve salt düşünsel elamanların sentezine dayandığı için sentetik kubizm adını alır. Kubistler nesnelere 3 boyutlu bir heykeli izlercesine tüm görüntü izlenimlerini aynı imge üzerinde buluşturmuşlardır,farklı özellikleri olan bu iki sanatçı ortak bir yol izleyerek yeni bir görsel dil oluşturmuşlar ve Kubizm’den sonra gelen sanat anlayışlarını ve sanatçılarını etkilemişler .Sanat aslında her zaman gerçeklikle oynamış ve çoğu zaman doğayı aşmayı ve resimsel bir bütünlük sağlamak için onu yeniden kurgulamayı planlamıştır.Bu yeni dil kendilerinden sonra gelecek sanatçıları ve akımları etkileyerek sanat tarihindeki ayrıcalıklı yerlerini almışlardır.

Description
Keywords
Resim Sanatı , Modern Resim , Kubizm , Picasso , Braque , Picture Art , Modern Art , Cubizm
Citation