Publication:
Televizyon Dizilerinde Erkek İmgesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-12

Authors

Tanrıvermiş, Şenay

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Televizyon dizileri televizyon programlarının vazgeçilmezlerindendir. Türk televizyonlarında son dönemde oldukça yer alan diziler izlenme rekorları kırmaktadır. Dizileri bu denli başarıya götüren farklı anlatı yapıları ve karakterlerin rolleridir. Dizilerdeki karakterlere yüklenen rollerle imgeler oluşturulmakta ve bu imgelerde izleyici kendini bulmakta bir başka deyişle bütünleşmektedir. Türk toplumunun ataerkil aile yapısına ve toplumsal cinsiyet yargılarına bağlı olarak erkek imgeler oluşturulmaktadır. Bu imgeler kimi zaman geleneksel yapıya uygun, kimi zamanda toplumun çağdaşlaşma sürecine uyum sağlayan daha çağdaş tiplemelerle dizilerde yerlerini almaktadırlar Bu çalışmada televizyon dizilerinde erkek imgelerin ne biçimde yer aldıkları örneklerle incelenmeye çalışılmıştır.
Tv series are indispensibles of televison programmes. TV series that take a large place recently seem to be high in rating. Different narrative structures and the acting of the actors and actresses are the reasons for this much sucsess of the TV series.The roles attributed to the characters in the TV series create images and the audience find the reflection of themselves within these images inanother words audience integrate with these images. Images of men are created according to theTurkish patriarchal family structure and social gender prejudices. These images are sometimes adequate with the traditional structure and they sometimes take place with the modern characters who are appropriate with the modernization process of the society. In this study, how images of men take place in TV series are analyzed.

Description

Keywords

İletişim Bilimleri, Televizyon Dizileri, Erkek İmge, Toplumsal Cinsiyet, Communication Sciences, TV Series, Image of Men, Social Gender

Citation