Publication:
Kat karşılığı arsa paylı inşaat yapım sözleşmesi

Date
2013-10
Authors
Kepekçi, Şefika Dilek
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Kat karşılığı İnşaat sözleşmesi, tezin ana konusudur. Çeşitli isimlerle tariflenen, ancak içerikleri aynı olan bu sözleşmeler; arsa sahibinin arsası üzerinde tüm giderlerini karşılayarak bina inşa eden yükleniciye, inşa edilen binanın yapım bedeli olarak arsa sahibinin kendisine ait arsa üzerinden pay vererek, her iki tarafı birbirine karşı borçlandıran karma bir sözleşme türüdür. Bu tezin hazırlanmasındaki temel amaç; uygulamada çok sık kullanılan, ancak hukuk sistemimimiz de tam olarak tariflenmemiş ?Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi? nin uygulanması sırasında ne tür ihtilaflara açık olduğunu irdelemek ve bu ihtilafları en az düzeye indirmek için neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Tezin hazırlanmasında, halen davası süren yada karara bağlanmış somut olaylardan faydalanılmıştır. Her olaydaki ihtilaf nedenleri araştırılmış ve o ihtilafların yargıya intikal etmeden, sözleşmeye konulabilecek yeni hükümlerle çözülebilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Anahtar Sözcükler: Arsa paylı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, eksik ve ayıplı işler
The main subject of thesis is construction contracts in return for independent units. These contracts, which we see under different names are basically bilateral hybrid contracts, under which the land owner makes his/her payment to the contractor by giving a share of his property in return for construction expenses. The main purpose of this thesis is to analyze the inherent conflicts and to provide suggestions to minimize claims in these types of contracts, which are widely used in Turkey, but which have not been accurately defined by law. The thesis is based on the analysis of real cases. Some of the cases have been settled, while some are still under litigation. The thesis investigates the sources of conflicts in each case and attempts to suggest contractual clauses that might contribute to the solution of a potential dispute before resorting to litigation. Key Words: Construction Contracts In Return For Independent Units, defective works.
Description
Keywords
İnşaat Mühendisliği, Civil Engineering
Citation