Publication:
Parçalanmış Modern Toplumda Hukukun İşlevi-Vergi Hukuku Örneğinde

Date
2002
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
▪ Bu makale, "Die Funktion des Rechts in der fragmentierten modernen Gesellschaft - am Beispiel des Steuerrechts" başlığı ile, Der Betrieb, 2002, 9 vd.'da yayınlanmıştır. Makalenin Türkçe'ye çevrilerek yayınlanması, yazarın 26.07.2002 tarihli yazılı iznine dayanmaktadır. ▪ Makalede yer alan Türkçe ve İngilizce özet, çevirmene aittir.
Keywords
Vergi Hukuku, Hukuk
Citation
Weber-Grellet Heinrich: “Parçalanmış Modern Toplumda Hukukun İşlevi -Vergi Hukuku Örneğinde-”, Almanca’dan Türkçe’ye Çeviri; Yavaşlar, Funda Başaran, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt: 1, Sayı: 1-2, 205-218, (2002).